Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Motyle (Lepidoptera)

Motyle (Lepidoptera) to jeden z największych rzędów owadów, który liczy dziś około 165 000 gatunków. W Polsce żyje około 3200 gatunków z tego rzędu owadów. W środkowej Europie żyje 3000 gatunków. Motyle często dzielimy umownie na motyle dzienne i nocne (ćmy). Motyle nocne stanowią 88% wszystkich gatunków motyli.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Barczatkowate
Barczatkowate

(Lasiocampidae)
Bielinkowate
Bielinkowate

(Pieridae)
Brudnicowate
Brudnicowate

(Lymantriidae)
Garbatkowate
Garbatkowate

(Notodontidae)
Kraśnikowate
Kraśnikowate

(Zygaenidae)
Miernikowcowate
Miernikowcowate

(Geometridae)
Modraszkowate
Modraszkowate

(Lycaenidae)
Molowate
Molowate

(Tineidae)
Namiotnikowate
Namiotnikowate

(Yponomeutidae)
Pawicowate
Pawicowate

(Saturniidae)
Paziowate
Paziowate

(Papilionidae)
Piórolotkowate
Piórolotkowate

(Pterophoridae)
Rusałkowate
Rusałkowate

(Nymphalidae)
Sówkowate
Sówkowate

(Noctuidae)
Trociniarkowate
Trociniarkowate

(Cossidae)
Wąsikowate
Wąsikowate

(Adelidae)
Zawisakowate
Zawisakowate

(Sphingidae)
Zwójkowate
Zwójkowate

(Tortricidae)

Nazwa rzędu
Motyle (Lepidoptera)
Występowanie
Cały świat poza Antarktydą.
Liczba gatunków na świecie
165000
Liczba gatunków w Polsce
3200
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Stawonogi (Arthropoda)
Gromada: Owady (Insecta)
Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Wielkość
Rozpiętość skrzydeł: od 2 mm do 30 cm.
Największy gatunek
Thysania agrippina
Największy gatunek w Polsce
Pawica gruszówka (Saturnia pyri)

Inne rodziny

 • Acrolepiidae
 • Agonoxenidae
 • Rozstrzępiakowate (Alucitidae)
 • Amphisbatidae
 • Argyresthiidae
 • Batrachedridae
 • Bedeliidae
 • Blastobasidae
 • Braminowate (Brahmaeidae)
 • Bucculatricidae
 • Carposinidae
 • Chimabachidae
 • Choreutidae
 • Pochwikowate (Coleophoridae)
 • Cosmopterigidae
 • Crambidae
 • Depressariidae
 • Deuterogoniidae
 • Douglasiidae
 • Elachistidae
 • Nasierszycowate (Endromidae)
 • Epermeniidae
 • Eriocraniidae
 • Gelechiidae
 • Glyphipterigidae
 • Kibitnikowate (Gracillariidae)
 • Heliodinidae
 • Heliodinidae
 • Heliozelidae
 • Niesobkowate (Hepialidae)
 • Incurvaiidae
 • Ślimakówkowate (Limacodidae)
 • Lyonetiidae
 • Lypusidae
 • Micropterigidae
 • Momphidae
 • Nepticulidae
 • Nolidae
 • Oecophoridae
 • Pantheidae
 • Plutellidae
 • Praydidae
 • Prodoxidae
 • Koszówkowate (Psychidae)
 • Pyralidae
 • Roeslerstammiidae
 • Schreckensteiniidae
 • Scythrididae
 • Thyrididae
 • Tscheriidae
 • Urodidae
 • Ypsolophidae

Występowanie i środowisko

Motyle są obecne na całym świecie. Są to owady lądowe. Najwięcej gatunków żyje w Azji i Ameryce Południowej. Mała grupa gatunków jest związana z wodnym środowiskiem (np. bezkolczyk śnieżyczek - Acentria ephemerella)

Tryb życia i zachowanie

Zimują najczęściej jaja lub poczwarki. Motyle mogą odbywać wędrówki na odległość kilku tysięcy kilometrów. Są aktywne za dnia, ćmy są aktywne nocą. Gąsienice są często toksyczne. Gąsienice żerują na zewnątrz rośliny lub w jej wnętrzu.

Morfologia i anatomia

Motyle mają dwie pary skrzydeł, najczęściej dużych, pięknie ubarwionych, pokrytych łuskami. U samic niektórych gatunków skrzydła nie występują. Zwykle na głowie są długie czułki. W tułowiu najlepiej rozwinięta jest część środkowa. Owady te mają zwykle długie odnóża. Częsty jest dymorfizm płciowy w postaci innego ubarwienia skrzydeł i budowy czułków.

Występuje ssący lub liżąco-ssący narząd gębowy. Ssawka jest w kształcie zwijanej trąbki. Odwłok złożony jest z 10 segmentów. Większość samic motyli ma dwa otwory płciowe. Całe ciało, w tym skrzydła, pokryte są łuskami.

Larwy (gąsienice) mają twardą, małą głowę, zwykle ciemnego koloru; aparat gryzący, 3 pary nóg tułowiowych i 5 par na odwłoku.

Rozmnażanie

Rozwój motyli odbywa się z przeobrażeniem zupełnym. Poczwarka jest zamknięta i nieruchoma. Cykl życiowy jest zwykle krótki. W ciągu roku może powstać kilka pokoleń. Cykl życiowy może być także roczny lub 2-3 letni. Jaja najczęściej są składane na roślinach żywicielach. Czasem jaja są zrzucane w locie.

Pożywienie

Postacie dorosłe żywią się nektarem kwiatów, larwalne - zielonymi częściami roślin. Niektóre dorosłe motyle w ogóle nie pobierają pokarmu. Są także gatunki żywiące się krwią oraz drapieżniki. Niektóre gąsienice zjadają grzyby i porosty. Inne żywią się materią nieożywioną, odchodami, pancerzami żółwi, woskiem pszczelim, innymi owadami, ślimakami.

Ochrona i zagrożenia

Ze względu na niszczenie naturalnych środowisk na całym świecie, a w szczególności w Ameryce Południowej wiele gatunków prawdopodobnie wyginie, zanim zostaną odkryte. Bardzo wiele gatunków jest zagrożonych, w tym w naszym kraju. Na liście motyli znajdujących się pod ochroną znajduje się 36 gatunków w Polsce. Podjęto próby reintrodukcji w naszym kraju dla następujących gatunków: niepylak apollo, skalnik driada i niektóre modraszki.

Wiele gatunków to szkodniki zwalczane chemicznie. Należą do nich: brudnica nieparka, białka wierzbówka, strzygonia choinówka, bielinki.

Ciekawostki

Do motyli należą najbardziej kolorowe owady świata.

Niektóre gatunki żywią się łzami ssaków, w tym człowieka.

Istnieje motyl, którego gąsienica zjada stare pancerze żółwi. Jest to Ceratophaga vicinella.

Galeria zdjęć


© medianauka.pl, 2014-01-05, RZAD-11Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
rusałka pokrzywnik
  tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres obserwacji motyla rusałki pokrzywnika.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres występowania gąsienicy rusałki pokrzywnika.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt        tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Okres zimowania motyla rusałki pokrzywnika.

ukryj/pokaż
rusałka osetnik
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres lotu rusałki osetnika - dwa pokolenia.

     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

W tym okresie można obserwować gąsienice rusałki osetnika.

ukryj/pokaż
niepylak apollo
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Możliwa obserwacja motyli niepylaka apollo.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Możliwa obserwacja gąsienic niepylaka apollo.

ukryj/pokaż
rusałka żałobnik
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okresy lotu rusałki żałobnika.

     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Rusałkę żałobnika można spotkać w postaci gąsienicy.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100       tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Okres zimowania motyla rusałki żałobnika.

ukryj/pokaż
listkowiec cytrynek
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt       

W Polsce można spotkać postać dorosłą listkowca cytrynka po zimowaniu.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Czas obserwacji gąsienic latolistka cytrynka.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt 

Okres lotu listkowca cytrynka.

      tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Latolistek cytrynek znajduje się w stanie odrętwienia letniego.

ukryj/pokaż
niepylak mnemozyna
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Możliwa obserwacja motyla niepylaka mnemozyny w Polsce.

   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Możliwa obserwacja gąsienic niepylaka mnemozyny w Polsce.

ukryj/pokaż
polowiec szachownica
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu polowca szachownicy.

ukryj/pokaż
zorzynek rzeżuchowiec
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Okresy lotów zorzynka rzeżuchowca w Polsce.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

W Polsce można spotkać gąsienicę zorzynka rzeżuchowca.

ukryj/pokaż
paź królowej
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Możliwa obserwacja motyli pazia królowej z pierwszego pokolenia.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Możliwa obserwacja motyli pazia królowej z drugiego pokolenia.

        tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Możliwa czasem obserwacja motyli pazia królowej z częściowo trzeciego pokolenia na południu kraju.

     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Możliwa obserwacja gąsienic pazia królowej w Polsce. W październiku obserwacje bardzo rzadkie.

ukryj/pokaż
paź żeglarz
   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      

Możliwa obserwacja dorosłych motyli pazia żeglarza w Polsce - pierwsze pokolenie.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Możliwa obserwacja dorosłych motyli pazia żeglarza w Polsce - drugie pokolenie.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Możliwa obserwacja gąsienicy pazia żeglarza w Polsce.

ukryj/pokaż
bielinek kapustnik
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      

Obserwujemy postać dorosłą bielinka kapustnika - pierwsze pokolenie.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą bielinka kapustnika - drugie pokolenie.

        tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt  

Obserwujemy czasem postać dorosłą bielinka kapustnika - częściowe trzecie pokolenie.

ukryj/pokaż
modraszek adonis
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu modraszka adonisa (dwa pokolenia).

ukryj/pokaż
skalnik bryzeida
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Możliwa obserwacja motyla skalnika bryzeidy.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Skalnik bryzeida żyje pod postacią gąsienicy.

ukryj/pokaż
skalnik driada
      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Możliwa obserwacja motyla skalnika driady. We wrześniu obserwacje występują rzadko.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Możliwa obserwacja gąsienicy skalnika driady.

ukryj/pokaż
rusałka pawik
  tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres obserwacji motyla rusałki pawika.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres występowania gąsienic rusałki pawika.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt       tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Okres zimowania motyla rusałki pawika.

ukryj/pokaż
czerwończyk dukacik
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu czerwończyka dukacika.

ukryj/pokaż
dostojka malinowiec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres lotu dostojki (perłowca) malinowca.

ukryj/pokaż
modraszek korydon
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu modraszka korydona.

ukryj/pokaż
pokłonnik osinowiec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona    

Okres lotu pokłonnika osinowca. W sierpniu obserwacje rzadsze.

ukryj/pokaż
górówka boruta
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu górówki boruty.

ukryj/pokaż
fruczak gołąbek
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Możliwość obserwacji fruczaka gołąbka w Polsce.

    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Okresy lotu pierwszego pokolenia fruczaka gołąbka w Polsce.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okresy lotu drugiego pokolenia fruczaka gołąbka w Polsce.

ukryj/pokaż
czerwończyk nieparek
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu czerwończyka nieparka (większego).

ukryj/pokaż
czerwończyk uroczek
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu motyla z gatunku czerwończyk uroczek.

ukryj/pokaż
karłątek leśny
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu karłątka leśnego.

ukryj/pokaż
wąsateczka zawilczaneczka
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Okres lotu wąsateczki zawilczaneczki.

ukryj/pokaż
przeziernik osowiec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu przeziernika osowca.

ukryj/pokaż
torzyśniad kasztanówka
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu torzyśniada kasztanówki.

ukryj/pokaż
barczatka dębolistna
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres występowania postaci dorosłej barczatki dębolistnej.

     tlo-ikona wp100 fltrt      

Następuje przepoczwarzenie barczatki dębolistnej.

ukryj/pokaż
lotnica zyska
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Okres lotu lotnicy zyski.

ukryj/pokaż
wycinka sierpianka
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu wycinki sierpianki.

ukryj/pokaż
miernik zieleniak
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu miernika zieleniaka.

ukryj/pokaż
wstęgówka pąsówka
      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres lotu wstęgówki pąsówki.

ukryj/pokaż
brudnica nieparka
      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu brudnicy nieparki.

ukryj/pokaż
niedźwiedziówka nożówka
      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu niedźwiedziówki nożówki.

ukryj/pokaż
niestrzęp głogowiec
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Obserwujemy postać dorosłą niestrzępa głogowca.

tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrt  tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Obserwujemy postać larwalną niestrzępa głogowca.

ukryj/pokaż
namiotnik czeremszaczek
      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą namiotnika czeremszaczka.

ukryj/pokaż
lśniak szmaragdek
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą lśniaka szmaragdka.

ukryj/pokaż
zwójka zieloneczka
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Obserwujemy postać dorosłą zwójki zieloneczki.

ukryj/pokaż
bielinek bytomkowiec
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Obserwujemy postać dorosłą bielinka bytomkowca - pierwsze pokolenie.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą bielinka bytomkowca - drugie pokolenie.

ukryj/pokaż
wąsateczka lśniaczek
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu wąsateczki lśniaczka.

ukryj/pokaż
powrózka rudoszyjka
    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona     

Okres lotu powrózki rudoszyjki.

       tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Okres obserwacji gąsienicy powrózki rudoszyjki.

ukryj/pokaż
rusałka admirał
  tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt        

Pojawiają się dorosłe osobniki rusałki admirała, ale te, które u nas zimowały.

    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Okres lotu osobniki rusałki admirała (dotyczy pokolenia z motyli migrujących)

ukryj/pokaż
rolnica tasiemka
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres lotu rolnicy tasiemki.

ukryj/pokaż
walgina rdestniak
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu pierwszego pokolenia walginy rdestniaka.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres lotu drugiego pokolenia walginy rdestniaka.

         tlo-ikona wp100 fltrt  

Okres lotu trzeciego pokolenia walginy rdestniaka, o ile występuje.

ukryj/pokaż
przeziernik porzeczkowiec
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu przeziernika porzeczkowca.

ukryj/pokaż
bielinek rukiewnik
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt       

Obserwujemy postać dorosłą bielinka rukiewnika - pierwsze pokolenie (w Polsce).

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą bielinka rukiewnika - drugie pokolenie w Polsce.

ukryj/pokaż
trociniarka czerwica
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu trociniarki czerwicy.

ukryj/pokaż
pawica grabówka
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt       

Okres lotu pawicy grabówki.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres żerowania gąsienic pawicy grabówki.

ukryj/pokaż
fruczak trutniowiec
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona     

W Polsce pojawia się pierwsze pokolenie fruczaka trutniowca.

      tlo-ikonatlo-ikona    

W Polsce pojawia się czasem drugie pokolenie fruczaka trutniowca.

ukryj/pokaż
zmrocznik gładysz
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu zmrocznika gładysza.

ukryj/pokaż
czerwończyk fioletek
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu czerwończyka fiolecika.

ukryj/pokaż
błyszczka spiżówka
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu pierwszego pokolenia błyszczki spiżówki.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres lotu drugiego pokolenia błyszczki spiżówki.

ukryj/pokaż
czerwończyk płomieniec
    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona     

Okres lotu czerwończyka płomieńca.

ukryj/pokaż
czerwończyk zamgleniec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu czerwończyka zamgleńca.

ukryj/pokaż
czerwończyk żarek
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Okres występowania motyli pierwszego pokolenia czerwończyka żarka.

      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres występowania motyli drugiego pokolenia czerwończyka żarka.

ukryj/pokaż
dostojka selene
    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Okresy lotu dostojki selene.

ukryj/pokaż
dyblik lniaczek
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu dyblika lniaczka.

ukryj/pokaż
górówka meduza
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu górówki meduzy.

ukryj/pokaż
hydrelia żółtokreska
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu hydrelii żółtokreskiej.

ukryj/pokaż
karłątek klinek
     tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Okres lotu karłątka klinka.

ukryj/pokaż
karłątek kniejnik
    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu karłątka kniejnika.

ukryj/pokaż
karłątek ryska
     tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Okres lotu karłątka ryski.

ukryj/pokaż
kosternik palemon
    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt      

Okres lotu kosternika palemona.

ukryj/pokaż
kraśnik goryszowiec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą kraśnika goryszowca.

ukryj/pokaż
kraśnik purpuraczek
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą kraśnika purpuraczka.

ukryj/pokaż
kraśnik rzęsinowiec
      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Obserwujemy postać dorosłą kraśnika rzęsinowca.

ukryj/pokaż
pazik dębowiec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu pazika dębowca.

ukryj/pokaż
zieleńczyk ostrężyniec
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt       

Okres lotu zieleńczyka ostrężyńca.

ukryj/pokaż
modraszek wieszczek
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres lotu modraszka wieszczka.

ukryj/pokaż
mieniak strużnik
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres lotu mieniaka strużnika.

ukryj/pokaż
zygzakowiec kokornakowiec
   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Możliwość obserwowania w Polsce zygzakowca kokornakowca (migrujące osobniki).

  tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona     

Możliwość obserwowania w południowej Europie zygzakowca kokornakowca.

ukryj/pokaż
szlaczkoń sylwetnik
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt 

Okres lotu szlaczkonia sylwetnika w Polsce.

ukryj/pokaż
nastrosz lipowiec
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu nastrosza lipowca.

ukryj/pokaż
rojnik morfeusz
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Trwa okres lotu rojnika morfeusza.

ukryj/pokaż
oblaczek granatek
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu oblaczka granatka

ukryj/pokaż
łada różowica, porostnica różowa
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu łady różowicy.

ukryj/pokaż
niedźwiedziówka włodarka
    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu niedźwiedziówki włodarki.

ukryj/pokaż
wzjeżka łozówka
   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona    

Okres lotu wzjeżki łozówki.

   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Okres, w którym można spotkać gąsienicę wzjeżki łozówki.

ukryj/pokaż
ogończyk tarninowiec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu ogończyka tarninowca.

ukryj/pokaż
szewnica bzówka
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu szewnicy bzówki.

ukryj/pokaż
zmrocznik pazik
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu zmrocznika pazika.

ukryj/pokaż
zawisak powojowiec
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Pojawia się w Polsce pierwsze pokolenie zawisaka powojowca, składające się z osobników przylatujących z południa.

       tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt   

Pojawia się w Polsce drugie pokolenie zawisaka powojowca.

ukryj/pokaż
plamiec nabuczak
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu plamca nabuczaka.

ukryj/pokaż
mieniak tęczowiec
     tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona    

Okres lotu mieniaka tęczowca.

ukryj/pokaż
modraszek agestis
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu dwóch pokoleń modraszka agestis.

ukryj/pokaż
modraszek aleksis
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Okres lotu motyla modraszek aleksis.

ukryj/pokaż
modraszek alkon
      tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona    

Okres lotu modraszka alkona.

ukryj/pokaż
modraszek argiades
   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona   

Okres lotu motyla modraszek argiades.

ukryj/pokaż
modraszek ikar
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu modraszka ikara.

ukryj/pokaż
modraszek semiargus
    tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu motyla o nazwie modraszek semiargus

ukryj/pokaż
mokosz cierniowak
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu motyla mokosz cierniowak.

ukryj/pokaż
osmaganek plamek
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu osmaganka plamka.

ukryj/pokaż
nastrosz półpawik
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt     

Okres lotu nastrosza półpawika.

ukryj/pokaż
nastrosz topolowiec
    tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu nastrosza topolowca.

ukryj/pokaż
osadnik egeria
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu osadnika egerii.

ukryj/pokaż
pasyn lucylla
     tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona    

Okres lotu gatunku motyla: pasyn lucylla.

ukryj/pokaż
ogończyk wiązowiec
     tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt    

Okres lotu ogończyka wiązowca

Pokaż tylko bieżące wydarzenia
© Media Nauka 2008-2018 r.