Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Brudnicowate (Lymantriidae)

Brudnicowate (Lymantriidae) to rodzina motyli zaliczanych do ciem, która liczy dziś około 2700 gatunków. W Polsce żyje 16 gatunków z tej rodziny owadów. Od pewnego czasu rodzinę tę zaczyna się uważać za podrodzinę w rodzinie Erebidae. Tu zastosowano starą klasyfikację.

Wygląd

To motyle duże i średniej wielkości, o owłosionym tułowiu i odwłoku, który może być zakończony dłuższymi włosami. Samce mają pierzaste czułki, samice nitkowate. Są też zazwyczaj znacznie mniejsze od samic. Ssawka jest zredukowana. Samice niektórych gatunków nie posiadają skrzydeł. Skrzydła mają kolor zwykle biały, szary lub brązowy (u krajowych gatunków). Gąsienice są brązowe, czarne lub brunatne, czasem jaskrawe. Na ciele mają kępki sztywnych włosków i brodawki.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Brudnica nieparkaBrudnica nieparka (Lymantria dispar) ikona-polska

To pospolita ćma, poważny szkodnik drzew liściastych, w tym owocowych, o wyraźnie zaznaczonym dymorfiźmie płciowym.


Nazwa rodziny
Brudnicowate (Lymantriidae)
Występowanie
Brudnicowate - mapa występowania w Polsce
Liczba gatunków na świecie
2700
Liczba gatunków w Polsce
16
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Owady (Insecta)
Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Brudnicowate (Lymantriidae)
Długość ciała
Rozpiętość skrzydeł: od 19 do 90 mm w Polsce.

Inne gatunki

  • Szczotecznica szarawka (Calliteara pudibunda)
  • Kuprówka rudnica (Euproctis chrysorrhoea)
  • Brudnica mniszka (Lymantria monacha)

Występowanie i środowisko

Są obecne w całym kraju. Spotkać je można w lasach, sadach, parkach, zakrzewieniach.

Tryb życia i zachowanie

To motyle o nocnej aktywności, choć samce części gatunków latają także w dzień. Za dnia zwykle motyle te odpoczywają na pniach drzew i liściach. Nocą wabi je światło lamp. Zimują jaja, gąsienice lub poczwarki.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samica składa jaja na roślinach żywicielkach albo w ściółce. Niektóre gatunki po przepoczwarzeniu nie opuszczają kokonów. Składają w nim od razu jaja. Przepoczwarzenie następuje w ściółce, na pniu drzew w korze lub na murach. Zdarzają się masowe pojawy.

Pożywienie

Motyle nie jedzą. Gąsienice żerują na różnych roślinach żywicielkach, głównie drzewach i krzewach. Nie ograniczają się do jednego gatunku rośliny. Mogą żerować pojedynczo lub gromadnie w oprzędach.

Ochrona i zagrożenia

Wiele gatunków z tej grupy to szkodniki drzew.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia i grafiki - galeria
© medianauka.pl, 2015-02-25, RODZ-256
Polecamy koszykKalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
brudnica nieparka
      tlo-ikonatlo-ikona    

Okres lotu brudnicy nieparki.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© Media Nauka 2008-2017 r.