Wiciakowate

Wiciakowate (Polynemidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu okoniokształtnych, do której zaliczamy około 40 gatunków w 6 rodzajach.

Ciało jest wydłużone. Występują dwie płetwy grzbietowe, pierwsza z kolcami. Ubarwienie różnorodne, w zależności od gatunku. Otwór gębowy w położeniu dolnym. Co istotne dla gatunków z tej rodziny płetwy piersiowe są złożone z dwóch części. Część dolna jest złożona z wolnych promieni, służące prawdopodobnie za narząd dotyku. Część gatunków ma mocno rozwinięte te promienie (dłuższe nawet niż ciało).

Występowanie i środowisko

Zasiedlają wody przybrzeżne w tropikach. Czasem wchodzą do rzek.

Rozmnażanie

Samica rozrzuca wolno w toni ikrę.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Czy ryby śpią?
Ryby nie zamykają oczu. Czy zatem zapadają w sen? Jak ryby śpią? Kiedy i skąd wiadomo, że zapadły w sen?
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-06-19, RODZ-406Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.