Zadanie - pole równoległoboku


Jedna z wysokości w równoległoboku o polu 10 ma długość 2, druga z wysokości ma długość 4. Oblicz obwód tego równoległoboku.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole równoległoboku dane jest wzorem:

P=ah_1=bh_2

gdzie a, b są długościami boków równoległoboku, a h1, h2 - są odpowiednimi wysokościami równoległoboku.

Pole równoległoboku jest dane. Aby obliczyć obwód, musimy znać długości boków. Skorzystamy z przytoczonego wzoru na pole równoległoboku.

P=ah_1\\ 10=a\cdot 2/:2\\ a=5\\ P=bh_2\\ 10=b\cdot 4/:4\\ b=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}

ksiązki Odpowiedź

a=5, \ b=\frac{5}{2}

© medianauka.pl, 2011-03-02, ZAD-1183

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole równoległoboku
Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30o. Oblicz pole tego równoległoboku.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równoległobok
Obliczyć pole równoległoboku ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole równoległoboku
Długość krótszego boku równoległoboku oraz jednej z jego przekątnych jest równa . Oblicz pole powierzchni tego równoległoboku, jeżeli wiadomo, że drugi z boków jest razy dłuższy od pierwszego.

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Algebra
Nowoczesne kompendium matematyki
Rodzinna matematyka
Kolorowe skarpetki Miasto
Krótka historia wielkich umysłów
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.