Zadanie - pole równoległoboku


Jedna z wysokości w równoległoboku o polu 10 ma długość 2, druga z wysokości ma długość 4. Oblicz obwód tego równoległoboku.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole równoległoboku dane jest wzorem:

P=ah_1=bh_2

gdzie a, b są długościami boków równoległoboku, a h1, h2 - są odpowiednimi wysokościami równoległoboku.

Pole równoległoboku jest dane. Aby obliczyć obwód, musimy znać długości boków. Skorzystamy z przytoczonego wzoru na pole równoległoboku.

P=ah_1\\ 10=a\cdot 2/:2\\ a=5\\ P=bh_2\\ 10=b\cdot 4/:4\\ b=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}

ksiązki Odpowiedź

a=5, \ b=\frac{5}{2}

© medianauka.pl, 2011-03-02, ZAD-1183

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole równoległoboku
Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30o. Oblicz pole tego równoległoboku.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równoległobok
Obliczyć pole równoległoboku ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole równoległoboku
Długość krótszego boku równoległoboku oraz jednej z jego przekątnych jest równa . Oblicz pole powierzchni tego równoległoboku, jeżeli wiadomo, że drugi z boków jest razy dłuższy od pierwszego.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.