Zadanie maturalne nr 22, matura 2020


Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R, takie, że |AP|/|PB|=|CR|/|RD|=3/2 (zobacz rysunek).

Rysunek

Pole czworokąta APCR jest równe

A. 36

B. 40

C. 54

D. 60


ksiązki Rozwiązanie zadania

Pole prostokąta jest równe 90, więc:

\(P_{ABCD}=|AP|\cdot |BC|=90\)

\(|BC|=\frac{90}{|AB|}\)

Z rysunku wynika, że:

\(|AB|=|AP|+|PB|/:|PB|\)

\(\frac{|AB|}{|PB|}=\frac{|AP|}{|PB|}+1\)

Ponieważ z warunków zadania wynika, że \(\frac{|AP|}{|PB|}=\frac{3}{2}\), to

\(\frac{|AB|}{|PB|}=\frac{3}{2}+1=\frac{5}{2}\)

\(|AB|=\frac{5}{2}|PB|\)

Pole równoległoboku jest równe:

\(P_{APRC}=|AP|\cdot |BC|=|AP|\cdot \frac{90}{|AB|}=\)

\(= \frac{90\cdot |AP|}{|AB|}=\frac{90\cdot |AP|}{\frac{5}{2}|PB|}=\)

\(=\frac{|AP|}{|PB|}\cdot \frac{2\cdot 90}{5}=\frac{3}{2}\cdot \frac{2\cdot 90}{5}=54\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2023-03-04, ZAD-4753

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole równoległoboku
Jedna z wysokości w równoległoboku o polu 10 ma długość 2, druga z wysokości ma długość 4. Oblicz obwód tego równoległoboku.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole równoległoboku
Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30o. Oblicz pole tego równoległoboku.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równoległobok
Obliczyć pole równoległoboku ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole równoległoboku
Długość krótszego boku równoległoboku oraz jednej z jego przekątnych jest równa . Oblicz pole powierzchni tego równoległoboku, jeżeli wiadomo, że drugi z boków jest razy dłuższy od pierwszego.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.