Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - pole równoległoboku


Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30o. Oblicz pole tego równoległoboku.


© Media Nauka 2008-2017 r.