Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - pole równoległoboku


Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30o. Oblicz pole tego równoległoboku.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole równoległoboku dane jest wzorem:

P=ab\sin{\alpha}

gdzie a, b są długościami boków równoległoboku, a \alpha jest miarą kąta między bokami równoległoboku.

Skorzystamy bezpośrednio z przytoczonego wzoru na pole równoległoboku.

P=ab\sin{\alpha}=5\cdot 6\cdot \sin{30^o}=5\cdot 6\cdot \frac{1}{2}=5\cdot 3=15

ksiązki Odpowiedź

P=15

© medianauka.pl, 2011-03-02, ZAD-1184


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.