Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - symetria środkowa


Znaleźć obraz kwadratu w przekształceniu będącym złożeniem czterech symetrii środkowych względem kolejnych wierzchołków tego kwadratu.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie ilustruje rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania: Znaleźć obraz kwadratu w przekształceniu będącym złożeniem czterech symetrii środkowych względem kolejnych wierzchołków tego kwadratu.

Kwadrat oznaczony kolorem różowym przekształcono w kwadrat żółty względem O1, następnie względem kolejnego wierzchołka O2 uzyskano obraz - kwadrat zielony, następnie fioletowy i wreszcie względem punktu O4 otrzymano obraz, który jest kwadratem wyjściowym. Obrazem kwadratu w tak zdefiniowanym przekształceniu jest ten sam kwadrat.


© medianauka.pl, 2011-03-19, ZAD-1241
Zadania podobne


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.