Zadanie - symetria środkowa


Znaleźć obraz kwadratu w przekształceniu będącym złożeniem czterech symetrii środkowych względem kolejnych wierzchołków tego kwadratu.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie ilustruje rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania: Znaleźć obraz kwadratu w przekształceniu będącym złożeniem czterech symetrii środkowych względem kolejnych wierzchołków tego kwadratu.

Kwadrat oznaczony kolorem różowym przekształcono w kwadrat żółty względem O1, następnie względem kolejnego wierzchołka O2 uzyskano obraz - kwadrat zielony, następnie fioletowy i wreszcie względem punktu O4 otrzymano obraz, który jest kwadratem wyjściowym. Obrazem kwadratu w tak zdefiniowanym przekształceniu jest ten sam kwadrat.


© medianauka.pl, 2011-03-19, ZAD-1241

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.