Zadanie - średnia arytmetyczna


Oblicz średnią arytmetyczną dziesięciu kolejnych liczb pierwszych.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
\overline{x}=\frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+29}{10}=12,9

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Liczba pierwsza jest to liczba naturalna, która dzieli się tylko przez dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. Liczby 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi. Wypisujemy dziesięć kolejnych liczb pierwszych (można je znaleźć w tablicach): 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Korzystamy ze wzoru na średnią geometryczną:

\overline{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}

Mamy więc:

\overline{x}=\frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+29}{10}=\frac{129}{10}=12,9

ksiązki Odpowiedź

\overline{x}=12,9

© medianauka.pl, 2011-09-03, ZAD-1433

Zadania podobne

kulkaZadanie - średnia arytmetyczna
Z zespole pracowników liczącym 30 osób 30% urodziło się w 1971 roku, 20% w 1980, 2 osoby w 1954 roku, 1 osoba w 1990, 3 osoby w 1972, 3 w 1973, 3 w 1975, 2 w 1979, 1 osoba w 1981. Jaka jest średnia wieku w zespole?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 25, matura 2016 (poziom podstawowy)
Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31, 16, 25, 29, 27, x, jest równa x/2. Mediana tych liczb jest równa

A. 26
B. 27
C. 28
D. 29


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2016 (poziom podstawowy)
W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.
tabela
Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 24, matura 2015 (poziom podstawowy)
Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x. Wynika stąd, że

A. x=0
B. x=3
C. x=5
D. x=6


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.