Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - średnia arytmetyczna


Oblicz średnią arytmetyczną dziesięciu kolejnych liczb pierwszych.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
\overline{x}=\frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+29}{10}=12,9

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Liczba pierwsza jest to liczba naturalna, która dzieli się tylko przez dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. Liczby 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi. Wypisujemy dziesięć kolejnych liczb pierwszych (można je znaleźć w tablicach): 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Korzystamy ze wzoru na średnią geometryczną:

\overline{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}

Mamy więc:

\overline{x}=\frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+29}{10}=\frac{129}{10}=12,9

ksiązki Odpowiedź

\overline{x}=12,9

© medianauka.pl, 2011-09-03, ZAD-1433


Polecamy koszykLogika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.