Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 24, matura 2015 (poziom podstawowy)


Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x. Wynika stąd, że

A. x=0
B. x=3
C. x=5
D. x=6


ksiązki Rozwiązanie zadania

Średnią arytmetyczną obliczamy ze wzoru:

\overline{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}

Ponieważ średnia arytmetyczna obu zestawów liczb (w pierwszym zestawie jest 5 liczb, w drugim liczb jest 6) jest taka sama:

\frac{2+4+7+8+9}{5}=\frac{2+4+7+8+9+x}{6}\\ \frac{30}{5}=\frac{30+x}{6}/\cdot 30\\ 6\cdot 30=5(30+x)/:5\\36=30+x\\x=6

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2016-12-11, ZAD-3322


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.