Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 1, matura 2015 (poziom podstawowy)


Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -4 ≤x-1≤4.
rysunek


ksiązki Rozwiązanie zadania

Musimy doprowadzić do postaci nierówności, w której niewiadoma występuje jako jedyna po jednej ze stron. Przenosimy siec jedynkę na drugą stronę:

-4 ≤ x-1 ≤ 4
-4+1 ≤ x ≤ 4+1
-3 ≤ x ≤ 5

Nasze x jest więc większe bądź równe -3 i mniejsze bądź równe 5. Odpowiada to przedziałowi zaznaczonemu na osi z rysunku C.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2016-12-04, ZAD-3299

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.