Zadanie maturalne nr 1, matura 2015 (poziom podstawowy)


Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -4 ≤x-1≤4.
rysunek

ksiązki Rozwiązanie zadania

Musimy doprowadzić do postaci nierówności, w której niewiadoma występuje jako jedyna po jednej ze stron. Przenosimy siec jedynkę na drugą stronę:

-4 ≤ x-1 ≤ 4
-4+1 ≤ x ≤ 4+1
-3 ≤ x ≤ 5

Nasze x jest więc większe bądź równe -3 i mniejsze bądź równe 5. Odpowiada to przedziałowi zaznaczonemu na osi z rysunku C.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2016-12-04, ZAD-3299

Zadania podobne

kulkaZadanie - przedziały liczbowe
Zaznacz na osi liczbowej zbiór (-5;-2⟩∪(-1;5⟩ oraz ⟨-6;-3)∪⟨0;1⟩. Zaznacz na osi część wspólną tych zbiorów oraz zapisz wynik za pomocą przedziału liczbowego.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na przedziałach liczbowych
Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów ⟨-3;3) i (-4;2⟩

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na przedziałach liczbowych
Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów (-1;1) i ⟨2;3)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - przedziały liczbowe
Zapisać za pomocą przedziału liczbowego zbiór wszystkich x, które spełniają układ:
\begin{cases}x\geq -1\\ x>-2 \\ x<3 \end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.