Zadanie maturalne nr 3, matura 2021


Rozważamy przedziały liczbowe (−∞, 5) i ⟨−1, +∞). Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 7


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządźmy rysunek poglądowy.

Matura z matematyki, zadanie 3, rysunek

Stąd widać, że wszystkich liczb całkowitych, które należą do obu przedziałów jest 6.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2023-03-21, ZAD-4791

Zadania podobne

kulkaZadanie - przedziały liczbowe

Zaznacz na osi liczbowej przedziały (-5; -2⟩ ∪ (-1; 5⟩ oraz ⟨-6; -3) ∪ ⟨0; 1⟩. Zaznacz na osi część wspólną tych zbiorów oraz zapisz wynik za pomocą przedziału liczbowego.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na przedziałach liczbowych

Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów ⟨-3; 3) i (-4; 2⟩.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na przedziałach liczbowych

Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów (-1; 1) i ⟨2; 3).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie — przedziały liczbowe

Zapisać za pomocą przedziału liczbowego zbiór wszystkich wartości x, które spełniają układ:

\begin{cases}x\geq -1\\ x>-2 \\ x<3 \end{cases}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2015 (poziom podstawowy)

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -4 ≤ x-1 ≤ 4.

rysunekPokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.