zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 6, matura 2017 (poziom podstawowy)

Treść zadania:

Do zbioru rozwiązań nierówności \((x^4+1)(2-x)>0\) nie należy:

A. \((-3)\)

B. \((-1)\)

C. \(1\)

D. \(3\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Podstawiamy kolejne odpowiedzi, aby sprawdzić, czy należą do zbioru rozwiązań nierówności.

Podstawiamy liczbę \(-3\):

\(((-3)^4+1)(2-(-3))>0\)

\((81+1)(2-(-3))>0\)

\((82)(2+3)>0\)

\(82\cdot 5>0\)

\(420>0\)

Otrzymujemy tożsamość, odpowiedź A jest fałszywa. Podstawiamy teraz liczbę \(-1\):

\(((-1)^4+1)(2-(-1))>0\)

\((1+1)(2-(-1))>0\)

\(2\cdot 3>0\)

\(6>0\)

Otrzymujemy tożsamość - odpowiedź B jest fałszywa. Podstawiamy liczbę \(1\):

\(((-1)^4+1)(2-1)>0\)

\((1+1)(2-1)>0\)

\(2\cdot 1>0\)

\(2>0\)

Otrzymujemy tożsamość. Odpowiedź C jest fałszywa. Podstawiamy liczbę \(3\):

\((3^4+1)(2-3)>0\)

\((81+1)(2-3)>0\)

\(82\cdot (-1)>0\)

\(-82>0\)

Otrzymaliśmy sprzeczność. Liczba \(3\) nie należy do zbioru rozwiązań nierówności \((x^4+1)(2-x)>0\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2019-09-12, ZAD-3672

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


zadanie maturalne

Zadanie nr 1 — maturalne.

Jedną z liczb, które spełniają nierówność \(-x^5+x^3-x<-2\) jest:

A. \(1\)

B. \((-1)\)

C. \(2\)

D. \((-2)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2 — maturalne.

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich \(a\), \(b\) prawdziwa jest nierówność.

\(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}\geq \frac{2}{a+b}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3 — maturalne.

Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych \(x\) i \(y\), takich że \(x<y\) , i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej \(a\) prawdziwa jest nierówność:

\(\frac{x+a}{y+a}+\frac{y}{x}>2\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(3(1−x)>2(3x−1)−12x\) jest przedział

A. \((-\frac{5}{3},+\infty)\)

B. \((-\infty,\frac{5}{3})\)

C. \((\frac{5}{3},+\infty)\)

D. \((-\infty,-\frac{5}{3})\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{2}{5}-\frac{x}{3}>\frac{x}{5}\) jest przedział

A. \((-\infty; 0)\)

B. \((0; +\infty)\)

C. \((-\infty; \frac{3}{4})\)

D. \((\frac{3}{4}; +\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.