Zadanie maturalne nr 7, matura 2022


Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{2}{5}-\frac{x}{3}>\frac{x}{5}\) jest przedział

A. \((-\infty; 0)\)

B. \((0; +\infty)\)

C. \((-\infty; \frac{3}{4})\)

D. \((\frac{3}{4}; +\infty)\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązujemy nierówność:

\(\frac{2}{5}-\frac{x}{3}>\frac{x}{5}/\cdot 15\)

\(6-5x>3x\)

\(-8x>-6/:(-8)\)

\(x<\frac{6}{8}\)

\(x<\frac{3}{4}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2023-04-15, ZAD-4847

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2016 (poziom podstawowy)

Jedną z liczb, które spełniają nierówność \(-x^5+x^3-x<-2\) jest:

A. 1

B. (-1)

C. 2

D. (-2)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2017 (poziom podstawowy)

Do zbioru rozwiązań nierówności \((x^4+1)(2-x)>0\) nie należy:

A. (-3)

B. (-1)

C. 1

D. 3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2018

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich \(a\), \(b\) prawdziwa jest nierówność.

\(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}\geq \frac{2}{a+b}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2019 - poziom rozszerzony

Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych \(x\) i \(y\), takich że \(x<y\) , i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej \(a\) prawdziwa jest nierówność:

\(\frac{x+a}{y+a}+\frac{y}{x}>2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2020

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(3(1−x)>2(3x−1)−12x\) jest przedział

A. \((-\frac{5}{3},+\infty)\)

B. \((-\infty,\frac{5}{3})\)

C. \((\frac{5}{3},+\infty)\)

D. \((-\infty,-\frac{5}{3})\)Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.