Zadanie maturalne nr 5, matura 2020


Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3(1− x) > 2(3x −1) −12x jest przedział

A. (-5/3,+∞)

B. (-∞,5/3)

C. (5/3,+∞)

D. (-∞,-5/3)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązujemy nierówność:

\(3(1- x) > 2(3x -1) -12x \)

\(3-3x > 6x -2-12x \)

\(−3x-6x+12x > -2-3 \)

\(3x > -5/:3 \)

\(x>-\frac{5}{3}\)

\(x\in(-\frac{5}{3},+\infty )\)

 

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2023-02-26, ZAD-4736

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2016 (poziom podstawowy)
Jedną z liczb, które spełniają nierówność wzór jest:

A. 1
B. -1
C. 2
D. -2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2017 (poziom podstawowy)
Do zbioru rozwiązań nierówności (x4 + 1)(2 - x) > 0 nie należy:

A. -3
B. -1
C. 1
D. 3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2018

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest nierówność.

\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}\geq \frac{2}{a+b}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2019 - poziom rozszerzony

Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y, takich że x < y , i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej a prawdziwa jest nierówność:

\frac{x+a}{y+a}+\frac{y}{x}>2Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.