zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 2, matura 2019 - poziom rozszerzony

Treść zadania:

Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych \(x\) i \(y\), takich że \(x<y\) , i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej \(a\) prawdziwa jest nierówność:

\(\frac{x+a}{y+a}+\frac{y}{x}>2\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy wyrażenie:

\(\frac{x+a}{y+a}+\frac{y}{x}>2\)

\(\frac{(x+a)x}{(y+a)x}+\frac{y(y+a)}{x(y+a)}-\frac{2x(y+a)}{(y+a)x}>0 \)

\(\frac{(x+a)x+y(y+a)-2x(y+a)}{(y+a)x}>0\)

\(\frac{x^2+ax+y^2+ay-2xy-2ax}{x(y+a)}>0\)

Pogrupujmy i zredukujmy wyrazy w liczniku:

\(\frac{(x^2-2xy+y^2)+ay-ax}{x(y+a)}>0\)

\(\frac{(x+y)^2+a(y-x)}{x(y+a)}>0\)

Zauważmy, że x, y i a są liczbami dodatnimi, dodatnie są też ich sumy i kwadraty, a ponieważ z warunków zadnia wynika, że y>x, to y-x>0. Zatem wszystkie wyrazy w l;liczniku i mianowniku są dodatnie, a co za tym idzie całe wyrażenie jest dodatnie, co należało dowieść.


© medianauka.pl, 2023-02-14, ZAD-4701

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


zadanie maturalne

Zadanie nr 1 — maturalne.

Jedną z liczb, które spełniają nierówność \(-x^5+x^3-x<-2\) jest:

A. \(1\)

B. \((-1)\)

C. \(2\)

D. \((-2)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2 — maturalne.

Do zbioru rozwiązań nierówności \((x^4+1)(2-x)>0\) nie należy:

A. \((-3)\)

B. \((-1)\)

C. \(1\)

D. \(3\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3 — maturalne.

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich \(a\), \(b\) prawdziwa jest nierówność.

\(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}\geq \frac{2}{a+b}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(3(1−x)>2(3x−1)−12x\) jest przedział

A. \((-\frac{5}{3},+\infty)\)

B. \((-\infty,\frac{5}{3})\)

C. \((\frac{5}{3},+\infty)\)

D. \((-\infty,-\frac{5}{3})\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{2}{5}-\frac{x}{3}>\frac{x}{5}\) jest przedział

A. \((-\infty; 0)\)

B. \((0; +\infty)\)

C. \((-\infty; \frac{3}{4})\)

D. \((\frac{3}{4}; +\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.