Zadanie - układ równań liniowych z parametrem

Treść zadania:

Dla jakiej wartości parametru \(a\) układ równań

\(\begin{cases} (a-2)x+y=-3a+1 \\ -4x+(a+4)y=a-1 \end{cases}\)

ma jedno rozwiązanie?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Do rozwiązania tego zadania użyjemy metody wyznacznikowej. Metoda ta doskonale sprawdza się w zadaniach z parametrem.

Układ równań liniowych ma jedno rozwiązanie, gdy wyznacznik układu jest różny od zera. Obliczmy więc w pierwszej kolejności wyznacznik układu:

\(\begin{cases} (a-2)x+1\cdot y=-3a+1 \\ -4x+(a+4)y=a-1 \end{cases}\)

\(W=\left|\begin{array}{cc}a-2&1\\-4&a+4\end{array}\right|=(a-2)(a+4)+4=\)

\(=a^2+4a-2a-8+4=a^2+2a-4\)

Aby układ równań miał rozwiązanie wyznacznik układu muszą być różny od zera. Powyższy wynik przyrównujemy do zera. Musimy teraz rozwiązać równanie kwadratowe.

\(W\neq 0\)

\(a^2+2a-4 \neq 0\)

\(\Delta=2^2-4\cdot 1\cdot (-4)=4+16=20\\ \sqrt{\Delta}=\sqrt{20}=\sqrt{4\cdot 5}=2\sqrt{5}\)

\(a_1=\frac{-2-2\sqrt{5}}{2}=\frac{\cancel{2}(-1-\sqrt{5})}{\cancel{2}}=-1-\sqrt{5}\)

\(a_2=\frac{-2+2\sqrt{5}}{2}=\frac{\cancel{2}(-1+\sqrt{5})}{\cancel{2}}=-1+\sqrt{5}\)

Otrzymaliśmy dwa rozwiązania spełniające warunki zadania. Z treści zadania nie wynika iż trzeba podać rozwiązanie układu, więc tego nie robimy.

ksiązki Odpowiedź

Dla wszystkich licz rzeczywistych za wyjątkiem \(a_1=-1-\sqrt{5}, \ a_2=-1+\sqrt{5}\) układ równań posiada rozwiązanie.

© medianauka.pl, 2009-12-30, ZAD-463

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Dla jakiej wartości parametru \(a\) układ równań

\(\begin{cases} (a+1)x-3y+a=0 \\ ax+y+a+1=0 \end{cases}\)

nie ma rozwiązania?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Dla jakiej wartości parametrów \(a, b, c\) układ równań

\(\begin{cases} (a+1)x-y=b \\ 2ax+y=c \end{cases}\)

ma nieskończenie wiele rozwiązań?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozwiązać układ równań

\(\begin{cases} \sqrt{2}x-(\sqrt{2}-1)y=3-2\sqrt{2} \\ (2+\sqrt{2})x+\sqrt{2}y=-2 \end{cases}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Rozwiązać układ równań

\(\begin{cases} \frac{x-y}{2}=x+2 \\ y-x=\frac{x+1}{3} \end{cases}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.