zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 16, matura 2019

Treść zadania:

Dany jest romb o boku długości 4 i kącie rozwartym 150°. Pole tego rombu jest równe

A. 8

B. 12

C. \(8\sqrt{3}\)

D. 16


ksiązki Rozwiązanie zadania

Do obliczenia pola rombu skorzystamy ze wzoru:

P=a^2\cdot \sin{\alpha}

gdzie a jest długością boku, a α jest kątem między dwoma bokami rombu (patrz na rysunek).

romb

Możemy od razu wstawić dane do wzoru, ale możemy też skorzystać z faktu, że suma wszystkich kątów wewnętrznych w rombie jest równa 360° i policzyć miarę kąta ostrego, a nie rozwartego.

Zatem:

360°=150°+150°+2α

2α=60°

α=30°

Pole rombu wynosi:

\(P=4^2\cdot sin30°=16\cdot\frac{1}{2}=8\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2023-01-28, ZAD-4661

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Przekątna kwadratu o boku 1 oraz połowa drugiej przekątnej kwadratu stanowią przekątne rombu. Oblicz jego pole i obwód.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Oblicz pole rombu \(ABCD\), jeżeli wiadomo, że \(A=(2,0), B=(3,2), C=(2,4), D=(1,2)\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Dany jest romb o boku \(a=\sqrt{2}\). Kąt wewnętrzny ma miarę 60°. Obliczyć pole powierzchni tego rombu.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Wysokość rombu o polu 3 ma wartość \(\frac{3}{2}\). Oblicz obwód tego rombu.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę \(\alpha\). Wtedy:

A. \(14°<\alpha< 15°\)

B. \(29°<\alpha< 30°\)

C. \(60°<\alpha< 61°\)

D. \(75°<\alpha< 76°\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Dany jest kwadrat \(ABCD\). Przekątne \(AC\) i \(BD\) przecinają się w punkcie \(E\). Punkty \(K\) i \(M\) są środkami odcinków – odpowiednio – \(AE\) i \(EC\). Punkty \(L\) i \(N\) leżą na przekątnej \(BD\) tak, że \(|BL|=\frac{1}{3}|BE|\) i \(|DN|=\frac{1}{3}|DE|\) (zobacz rysunek). Wykaż, że stosunek pola czworokąta \(KLMN\) do pola kwadratu \(ABCD\) jest równy 1:3.

Zadanie maturalne 28 2015

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.