Zadanie maturalne nr 28, matura 2020


Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność a(a − 2b) + 2b2 > 0 .


ksiązki Rozwiązanie zadania

\(a(a-2b)+2b^2>0\)

\(a^2-2ab+2b^2>0\)

\((a^2-2ab+b^2)+b^2>0\)

\((a-b)^2+b^2>0\)

Składnik \((a-b)>0\) dla każdej wartości a i b, gdyż kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny i jest dodatni dla różnych liczb a i b (a tak wynika z warunków zadania). Zaś składnik \(b^2>0\) jest zawsze nieujemny z tego samego powodu. Suma liczby dodatniej i nieujemnej jest liczbą dodatnią, co kończy dowód.


© medianauka.pl, 2023-03-04, ZAD-4759

Zadania podobne

kulkaZadanie - monotoniczność funkcji, dowód wprost
Wykazać na podstawie definicji, że funkcja f(x)=\frac{x}{2}-3 jest rosnąca w całej swojej dziedzinie.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - monotoniczność funkcji na podstawie definicji
Wykazać na podstawie definicji, że funkcja f(x)=5-x jest malejąca w całej swojej dziedzinie.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.