zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 6, matura 2022 - poziom rozszerzony

Treść zadania:

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) i dla każdej liczby rzeczywistej \(y\) takich, że \(2x>y\), spełniona jest nierówność \(7x^3+4x^2y\geq y^3+2xy^2-x^3\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Przekształcamy nasze wyrażenie:

\(7x^3+4x^2y\geq y^3+2xy^2-x^3\)

\(7x^3+4x^2y-y^3-2xy^2+x^3\geq 0\)

\(8x^3+4x^2y-y^3-2xy^2\geq 0\)

\(4x^2(2x+y)-y^2(2x+y)\geq 0\)

\((2x+y)(4x^2-y^2)\geq 0\)

\((2x+y)(2x-y)(2x+y)\geq 0\)

\((2x-y)(2x+y)^2\geq 0\)

Ponieważ w warunku zadania mamy określone, że \(2x>y\), czyli \(2x-y>0\) i kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, to udowodniliśmy, że wyrażenie \((2x-y)(2x+y)^2\geq 0\) jest prawdziwe dla \(2x>y\).


© medianauka.pl, 2023-04-28, ZAD-4884

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wykazać na podstawie definicji, że funkcja \(f(x)=\frac{x}{2}-3\) jest rosnąca w całej swojej dziedzinie.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wykazać na podstawie definicji, że funkcja \(f(x)=5-x\) jest malejąca w całej swojej dziedzinie.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3 — maturalne.

Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych \(a\) i \(b\) prawdziwa jest nierówność \(a(a− 2b)+2b^2>0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Wykaż, że dla każdych trzech dodatnich liczb \(a,b\) i \(c\) takich, że \(a<b\), spełniona jest nierówność \(\frac{a}{b}<\frac{(a+c)}{(b+c)}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i każdej liczby rzeczywistej \(b\) takich, że \(b\neq a\), spełniona jest nierówność \(\frac{a^2+b^2}{2}>(\frac{a+b}{2})^2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Liczby rzeczywiste \(x\) oraz \(y\) spełniają jednocześnie równanie \(x+y=4\) i nierówność \(x^3-x^2y\leq xy^2-y^3\). Wykaż, że \(x=2\) oraz \(y=2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.