zadanie

Zadanie 652 - pole równoległoboku


Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30o. Oblicz pole tego równoległoboku.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole równoległoboku dane jest wzorem:

P=ab\sin{\alpha}

gdzie a, b są długościami boków równoległoboku, a \alpha jest miarą kąta między bokami równoległoboku.

Skorzystamy bezpośrednio z przytoczonego wzoru na pole równoległoboku.

P=ab\sin{\alpha}=5\cdot 6\cdot \sin{30^o}=5\cdot 6\cdot \frac{1}{2}=5\cdot 3=15

ksiązki Odpowiedź

P=15

© Media Nauka, 2011-03-02

Zadania podobne

kulkaZadanie 651 - pole równoległoboku
Jedna z wysokości w równoległoboku o polu 10 ma długość 2, druga z wysokości ma długość 4. Oblicz obwód tego równoległoboku.

kulkaZadanie 653 - równoległobok
Obliczyć pole równoległoboku ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3).

kulkaZadanie 654 - pole równoległoboku
Długość krótszego boku równoległoboku oraz jednej z jego przekątnych jest równa . Oblicz pole powierzchni tego równoległoboku, jeżeli wiadomo, że drugi z boków jest razy dłuższy od pierwszego.