zadanie

Zadanie 683 - działania na wektorach równoległych


Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektory
\vec{AB}+\vec{DC}, \ \vec{BC}+\vec{DA},\ \vec{DA}-\vec{BC}, \ \vec{CD}-\vec{BA}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy tutaj do czynienia z wektorami równoległymi. Gdy dodajemy wektory równoległe stosujemy metodę trójkąta, czyli początek drugiego z wektorów zaczepiamy w końcu pierwszego i sumę znajdujemy łącząc początek pierwszego wektora z końcem drugiego:

\vec{AB}+\vec{DC}
Graficznie zilustrowana suma wektorów AB+DC
\vec{BC}+\vec{DA}
Graficznie zilustrowana suma wektorów BC+DA

Mamy tutaj sumę dwóch wektorów przeciwnych. W wyniku otrzymujemy wektor zerowy: \vec{BC}+\vec{DA}=\vec{0}

Gdy odejmujemy wektory równoległe stosujemy tę samą metodę, co dla wektorów, które nie są równoległe, czyli sprowadzamy oba wektory do wspólnego początku, łączymy ich końce, zwrot różnicy obieramy do odjemnej:

\vec{DA}-\vec{BC}
Graficznie zilustrowana różnica wektorów DA-BC
\vec{CD}-\vec{BA}
Graficznie zilustrowana różnica wektorów CD-BA

Odejmujemy dwa równe wektory, więc w wyniku otrzymujemy wektor zerowy: \vec{CD}-\vec{BA}=\vec{0}

© Media Nauka, 2011-03-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 673 - odejmowanie wektorów
Znaleźć graficznie różnicę wektorów \vec{a}=[2,-3], \ \vec{b}=[-2,-3]

kulkaZadanie 674 - różnica wektorów
Dane są wektory \vec{a}, \ \vec{b} pokazane na poniższym rysunku. Znaleźć graficznie wektor \vec{c} taki, że \vec{b}-\vec{c}=\vec{a}
Wektory

kulkaZadanie 676 - odejmowanie wektorów
Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie wektory:
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}, \ \vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}, \ \vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}

kulkaZadanie 678 - odejmowanie wektorów
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektor \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}