zadanie

Zadanie 784 - prawdopodobieństwo


Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej dwa razy orła?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Przyjmujemy, że wyrzucenie orła (o) wyrzucenie reszki (r) jest tak samo prawdopodobne. Określamy zbiór zdarzeń elementarnych. Określamy zbiór zdarzeń elementarnych:

\Omega=\lbrace(o,o,o),(o,o,r),(o,r,o),(r,o,o),(o,r,r),(r,o,r),(r,r,o),(r,r,r) \rbrace

Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest więc równa:

\overline{\overline{\Omega}}=8

A - zdarzenie losowe polegające na wyrzuceniu co najmniej dwa razy orła. Takich zdarzeń jest 4.

A=\lbrace(o,o,o),(o,o,r),(o,r,o),(r,o,o) \rbrace\\ \overline{\overline{A}}=4

Obliczamy prawdopodobieństwo:

P(A)=\frac{\overline{\overline{A}}}{\overline{\overline{\Omega}}}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}

ksiązki Odpowiedź

P(A)=\frac{1}{2}

© Media Nauka, 2011-09-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 785 - prawdopodobieństwo
Losujemy dwie osoby z grupy osób, w której znajduje się 4 chłopaków i 3 dziewczyny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania pary dziewczyna i chłopak?

kulkaZadanie 783 - Prawdopodobieństwo
Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej 3 oczek symetryczną kością do gry.