zadanie

Zadanie 422 - przedziały liczbowe


Zaznacz na osi liczbowej zbiór (-5;-2\rangle \cup (-1;5\rangle oraz \langle -6;-3) \cup \langle 0;1\rangle. Zaznacz na osi część wspólną tych zbiorów oraz zapisz wynik za pomocą przedziału liczbowego.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zaznaczamy przedziały liczbowe na osi liczbowej. Pusta kropka oznacza, że dana liczba nie należy do przedziału (przedział jest otwarty), kropka ciemna oznacza, że liczba należy do przedziału (przedział domknięty):

przedział liczbowy

Aby znaleźć część wspólną obu zbiorów kreskujemy każdy zbiór w różny sposób i część zakreskowana podwójnie stanowi ilustrację iloczynu (część wspólnej) obu zbiorów. Zapisujemy wynik:

(-5;-3) \cup \langle 0;1\rangle

ksiązki Odpowiedź

(-5;-3) \cup \langle 0;1\rangle

© Media Nauka, 2010-04-24

Zadania podobne

kulkaZadanie 423 - działania na przedziałach liczbowych
Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów \langle-3;3)\ i \ (-4;2\rangle

kulkaZadanie 424 - działania na przedziałach liczbowych
Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów (-1;1)\ i \ \langle 2;3)

kulkaZadanie 425 - przedziały liczbowe
Zapisać za pomocą przedziału liczbowego zbiór wszystkich x, które spełniają układ:
\begin{cases}x\geq -1\\ x>-2 \\ x<3 \end{cases}