Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 422 - przedziały liczbowe


Zaznacz na osi liczbowej zbiór (-5;-2\rangle \cup (-1;5\rangle oraz \langle -6;-3) \cup \langle 0;1\rangle. Zaznacz na osi część wspólną tych zbiorów oraz zapisz wynik za pomocą przedziału liczbowego.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zaznaczamy przedziały liczbowe na osi liczbowej. Pusta kropka oznacza, że dana liczba nie należy do przedziału (przedział jest otwarty), kropka ciemna oznacza, że liczba należy do przedziału (przedział domknięty):

przedział liczbowy

Aby znaleźć część wspólną obu zbiorów kreskujemy każdy zbiór w różny sposób i część zakreskowana podwójnie stanowi ilustrację iloczynu (część wspólnej) obu zbiorów. Zapisujemy wynik:

(-5;-3) \cup \langle 0;1\rangle

ksiązki Odpowiedź

(-5;-3) \cup \langle 0;1\rangle

© Media Nauka, 2010-04-24


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy