logo
Szukaj w serwisie:
 
 

matematyka - figury geometryczne

Matematyka

Chyba jedyna dziedzina nauki, dla której można znaleźć obszary, których nie da się zastosować w życiu codziennym - to matematyka, piękna sama w sobie. Z drugiej strony bez jej osiągnięć nie byłoby rozwoju myśli technicznej, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, filozofii czy nawet sztuki (długo by wymieniać nauki korzystające z osiągnięć matematyki). Nielubiana przez jednych za to, że jest trudna, uwielbiana przez innych za to, że jest konsekwentna, że nie podlega dyskusjom i manipulacjom. Matematyka - to sztuka uogólniania, to wnioskowanie, stosowanie myśli i kreowanie abstrakcyjnych światów gdzieś w ludzkich umysłach, czyniąc z nas wyjątkowe istoty - istoty rozumne.

separator

Szkoła podstawowa

pociąg - ikona
autko - ikona Klasa 1
ikona - punktorLiczenie na palcach do 10
ikona - punktorDodawanie na palcach do 10
ikona - punktorLiczenie przedmiotów do 10
ikona - punktorDodawanie obrazkowe do 10
statek - ikona Klasa 2
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 20
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 30
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 40
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 50
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 100
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 100 - wersja trudna


batyskaf - ikona Klasa 3
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 100
ikona - punktorDodawanie do 50
ikona - punktorKolejność wykonywania działań
ikona - punktorRównania z jedną niewiadomą - dodawanie
helikopter - ikona Klasa 4
ikona - punktorDodawanie pisemne
ikona - punktorDodawanie do 100
ikona - punktorSkracanie ułamków
ikona - punktorZamiana na ułamki dziesiętne
ikona - punktorZaokrąglanie liczb do jedności
samolot - ikona Klasa 5
ikona - punktorOdejmowanie pisemne
ikona - punktorPierwiastkowanie
ikona - punktorWyłączanie czynnika przed pierwiastek
ikona - punktorObliczanie procentu z danej liczby - łatwy
ikona - punktorObliczanie procentu z danej liczby - trudny
ufo - ikona Klasa 6
ikona - punktorZamiana godzin na minuty
ikona - punktorPodzielność liczb przez 2,3 i 4
ikona - punktorPodzielność liczb przez 5 i 6
ikona - punktorOś symetrii fugury


separator

Kurs matematyki

kurs matematyki - ikona
Logika i zbiory
ikona - punktorOznaczenia i symbole w matematyce
ikona - punktorLogika matematyczna
ikona - punktorZbiór liczb rzeczywistych
ikona - punktorZbiory i działania na zbiorach
ikona - punktorDziałania
Funkcje
ikona - punktorFunkcja i jej właściwości
ikona - punktorFunkcja liniowa
ikona - punktorFunkcja kwadratowa
ikona - punktorWielomiany
ikona - punktorInne funkcje

Równania i nierówności
ikona - punktorZagadnienia ogólne
ikona - punktorLiniowe (pierwszego stopnia)
ikona - punktorKwadratowe (drugiego stopnia)
ikona - punktorAlgebraiczne (wielomianowe)
ikona - punktorWykładnicze i logarytmiczne
ikona - punktorTrygonometryczne
ikona - punktorRównanie pierwiastkowe
Analiza matematyczna
ikona - punktorCiągi liczbowe
ikona - punktorGranica i ciągłość funkcji
ikona - punktorPochodna funkcji
ikona - punktorCałka nieoznaczona


Geometria
ikona - punktorGeometria płaszczyzny i przestrzeni
ikona - punktorFigury geometryczne
ikona - punktorWektory i rachunek wektorowy
ikona - punktorPrzekształcenia geometryczne
ikona - punktorTrygonometria
Rachunek prawdopodobieństwa
ikona - punktorKombinatoryka
ikona - punktorRachunek prawdopodobieństwa
ikona - punktorElementy statystyki opisowej

separator

zadania

Zadania z matematyki

Zadania z matematyki pozwalają zweryfikować, czy dobrze rozumiesz przyswajany materiał. Publikowane tutaj zadania są ściśle powiązane z artykułami i są trudniejsze od pytań testowych. Wymagają pełnego zrozumienia materiału.

Rozwiązywanie zadań jest najważniejszym procesem nauki matematyki. Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego powinno w głównej mierze polegać na samodzielnym rozwiązaniu jak największej liczby zadań tych trudnych i tych łatwiejszych.

W zbiorze znajduje się 817 zadań z dokładnymi wyjaśnieniami rozwiązań.


Testy on-line

Testy z matematyki służą w naszym serwisie weryfikacji zdobytej wiedzy na podstawie lektury artykułów zawartych w lekcjach. Pytania testowe ściśle odnoszą się do materiału zawartego w artykułach. To proste sprawdziany wiedzy.


ikona - tablice

Tablice matematyczne

Symbole matematyczne, liczby pierwsze, rozkład liczby na czynniki pierwsze, silnia, wyłączanie czynnika przed pierwiastek, funkcje trygonometryczne niektórych miar kątów.
ikona - e-tablica

Policz / rozwiąż

Jest to asystent pozwalający automatycznie rozwiązać dowolne równanie kwadratowe w zbiorze liczb rzeczywistych, układ równań liniowych oraz dodać dwa dowolne ułamki zwykłe
ikona - programy

Programy z matematyki

Wykaz oprogramowania związanego z dziedziną matematyki.


© Media Nauka, 2014-01-05, ART01038/2153
Bibliografia
Zgłoś błądwww.e-pomoce.pl - banner
Pozostało...
133 dni do matury 2015
Pozostało...
120 dni do egzaminu gimnazjalnego 2015
Pozostało...
100 dni do sprawdzianu szóstoklasistów 2015

Zamieść link tekstowy do niniejszego artykułu na swojej stronie.