logo
Szukaj w serwisie:
 
 

matematyka - figury geometryczneMATEMATYKA

Chyba jedyna dziedzina nauki, dla której można znaleźć obszary, których nie da się zastosować w życiu codziennym - to matematyka, piękna sama w sobie. Z drugiej strony bez jej osiągnięć nie byłoby rozwoju myśli technicznej, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, filozofii czy nawet sztuki (długo by wymieniać nauki korzystające z osiągnięć matematyki). Nielubiana przez jednych za to, że jest trudna, uwielbiana przez innych za to, że jest konsekwentna, że nie podlega dyskusjom i manipulacjom. Matematyka - to sztuka uogólniania, to wnioskowanie, stosowanie myśli i kreowanie abstrakcyjnych światów gdzieś w ludzkich umysłach, czyniąc z nas wyjątkowe istoty - istoty rozumne.


Szkoła podstawowa

 Klasa 1
Liczenie na palcach do 10
Dodawanie na palcach do 10
 Klasa 2
Tabliczka mnożenia do 20
Tabliczka mnożenia do 30
Tabliczka mnożenia do 40
Tabliczka mnożenia do 50
Tabliczka mnożenia do 100


 Klasa 3
Tabliczka mnożenia do 100
 Klasa 4
Dodawanie pisemne
 Klasa 5
Odejmowanie pisemne
 Klasa 6
Zamiana godzin na minutyKurs matematyki

Logika i zbiory
Oznaczenia i symbole w matematyce
Logika matematyczna
Zbiór liczb rzeczywistych
Zbiory i działania na zbiorach
Działania
Funkcje
Funkcja i jej właściwości
Funkcja liniowa
Funkcja kwadratowa
Wielomiany
Funkcja wymierna i homograficzna
Funkcja potęgowa
Funkcja wykładnicza
Funkcja logarytmiczna

Równania i nierówności
Zagadnienia ogólne
Liniowe (pierwszego stopnia)
Kwadratowe (drugiego stopnia)
Algebraiczne (wielomianowe)
Wykładnicze i logarytmiczne
Trygonometryczne
Równanie pierwiastkowe
Analiza matematyczna
Ciągi liczbowe
Granica i ciągłość funkcji
Pochodna funkcji
Przebieg zmienności funkcji
Całka nieoznaczona


Geometria
Geometria płaszczyzny i przestrzeni
Figury geometryczne
Wektory i rachunek wektorowy
Przekształcenia geometryczne
Trygonometria
Rachunek prawdopodobieństwa
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Elementy statystyki opisowej


zadania

Zadania z matematyki

Zadania z matematyki pozwalają zweryfikować, czy dobrze rozumiesz przyswajany materiał. Publikowane tutaj zadania są ściśle powiązane z artykułami i są trudniejsze od pytań testowych. Wymagają pełnego zrozumienia materiału.

Rozwiązywanie zadań jest najważniejszym procesem nauki matematyki. Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego powinno w głównej mierze polegać na samodzielnym rozwiązaniu jak największej liczby zadań tych trudnych i tych łatwiejszych.

W zbiorze znajduje się 817 zadań z dokładnymi wyjaśnieniami rozwiązań.


Testy on-line

Testy z matematyki służą w naszym serwisie weryfikacji zdobytej wiedzy na podstawie lektury artykułów zawartych w lekcjach. Pytania testowe ściśle odnoszą się do materiału zawartego w artykułach. To proste sprawdziany wiedzy.


Tablice matematyczne

Symbole matematyczne, liczby pierwsze, rozkład liczby na czynniki pierwsze, silnia, wyłączanie czynnika przed pierwiastek, funkcje trygonometryczne niektórych miar kątów.

Policz / rozwiąż

Jest to asystent pozwalający automatycznie rozwiązać dowolne równanie kwadratowe w zbiorze liczb rzeczywistych, układ równań liniowych oraz dodać dwa dowolne ułamki zwykłe

Programy z matematyki

Wykaz oprogramowania związanego z dziedziną matematyki.


© Media Nauka, 2014-01-05, ART01038/2153
Bibliografia
Zgłoś błądPozostało...
69 dni do wakacji 2014
Pozostało...
3 dni do egzaminu gimnazjalnego 2014
Pozostało...
15 dni do matury 2014

Zamieść link tekstowy do niniejszego artykułu na swojej stronie.