Matematyka

Chyba jedyna dziedzina nauki, dla której można znaleźć obszary, których nie da się zastosować w życiu codziennym - to matematyka, piękna sama w sobie. Z drugiej strony bez jej osiągnięć nie byłoby rozwoju myśli technicznej, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, filozofii czy nawet sztuki (długo by wymieniać nauki korzystające z osiągnięć matematyki). Nielubiana przez jednych za to, że jest trudna, uwielbiana przez innych za to, że jest konsekwentna, że nie podlega dyskusjom i manipulacjom. Matematyka - to sztuka uogólniania, to wnioskowanie, stosowanie myśli i kreowanie abstrakcyjnych światów gdzieś w ludzkich umysłach, czyniąc z nas wyjątkowe istoty - istoty rozumne.

Kurs matematyki

Poniżej znajdują się linki do rozdziałów, tematów i artykułów z dziedziny matematyki. Materiały te są przygotowane tak, aby uczeń gimnazjum oraz szkoły średniej nie miał problemu z ich zrozumieniem. Powinny one też być przydatne dla studentów różnych kierunków studiów. Artykuły te są bardzo często wzbogacone przykładami zadań z pełnymi rozwiązaniami. Nie brakuje tu też animacji, filmów instruktażowych i interakcji w przyswajaniu wiedzy z zakresu matematyki. Jest to praktycznie pełne kompendium wiedzy z matematyki.

Spis działów


Logika, liczby, działania i zbiory

Funkcje

Równania i nierówności, układy równań

Analiza matematyczna

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa


Szkoła podstawowa

pociąg - ikona

Poniżej znajduje się zestaw quizów, które pomagają utrwalić wiedzę z zakresu matematyki w szkole podstawowej od klasy pierwszej do szóstej. Są to proste testy z wykorzystaniem interakcyjnej grafiki. Rozwiązując je, możesz także porównać swoje wyniki z innymi użytkownikami tego serwisu. Gorąco zachęcam do ćwiczeń z tabliczką mnożenia, działaniami, geometrii i posługiwania się procentami i innymi umiejętnościami. Powodzenia!


Wybrane quizy


zadania

Zadania z matematyki

Zadania z matematyki pozwalają zweryfikować, czy dobrze rozumiesz przyswajany materiał. Publikowane tutaj zadania są ściśle powiązane z artykułami i są trudniejsze od pytań testowych. Wymagają pełnego zrozumienia materiału.

Rozwiązywanie zadań jest najważniejszym procesem nauki matematyki. Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego powinno w głównej mierze polegać na samodzielnym rozwiązaniu jak największej liczby zadań tych trudnych i tych łatwiejszych.

W zbiorze znajduje się 817 zadań z dokładnymi wyjaśnieniami rozwiązań.

testy

Testy on-line

Testy z matematyki służą w naszym serwisie weryfikacji zdobytej wiedzy na podstawie lektury artykułów zawartych w lekcjach. Pytania testowe ściśle odnoszą się do materiału zawartego w artykułach. To proste sprawdziany wiedzy.

ikona - tablice

Tablice matematyczne

Symbole matematyczne, liczby pierwsze, rozkład liczby na czynniki pierwsze, silnia, wyłączanie czynnika przed pierwiastek, funkcje trygonometryczne niektórych miar kątów.


ikona - e-tablica

Policz / rozwiąż

Jest to asystent pozwalający automatycznie rozwiązać dowolne równanie kwadratowe w zbiorze liczb rzeczywistych, układ równań liniowych oraz dodać dwa dowolne ułamki zwykłe.

ikona - programy

Programy z matematyki

Wykaz oprogramowania związanego z dziedziną matematyki.© Media Nauka, 2014-01-05, ART-2153