Czarnostrząb rdzawy

Czarnostrząb rdzawy (Buteogallus meridionalis)

© Erni – stock.adobe.com

Czarnostrząb rdzawy (Buteogallus meridionalis) to gatunek drapieżnego ptaka z rodziny jastrzębiowatych. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Młode osobniki odmiennie upierzone, brązowo-żółte. Upierzenie osobników dorosłych brązowe, rdzawe, z wierzchu ciemniejsze, szarawe, spód ciemno prążkowany. Nogi i woskówka żółtawe. Na ciemnym ogonie biała przepaska. U osobników młodych kilka białych przepasek.

Występowanie i środowisko

Ptak ten żyje w lasach, na sawannach i otwartych terenach trawiastych Ameryki Środkowej i Południowej.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 51-64 cm, rozpiętość skrzydeł wynosi 121-140 cm.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki ptaków


Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN – Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Martyn Kenefick, Robin Restall, Floyd Hayes – Birds of Trinidad & Tobago, ISBN 978-1-4729-4152-7, HELM 2019
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek – Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

© medianauka.pl, 2021-08-07, GAT-6073
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.