Faeton białosterny

Faeton białosterny (Phaethon aethereus)

© estivillml - Fotolia.com

Faeton białosterny (Phaethon aethereus) to jeden z trzech gatunków należących do rodziny faetonów o budowie ciała przypominającej nieco budowę mewy. Upierzenie białe z czarnym kreskowaniem na grzbiecie. Środkowe sterówki bardzo mocno wydłużone, tworzą piękny ogon. Przez oko biegnie czarna przepaska. Czarne plamy występują też na lotkach. Odnóża są bardzo krótkie i usadowione z tyłu ciała, przez co ptak ten porusza się na lądzie niezgrabnie. Skrzydła są ostro zakończone. Dziób jest czerwony, lekko zagięty w dół, ostro zakończony. Jego krawędzie są piłkowane.

Występowanie i środowisko

To ptak żyjący na otwartym morzu. Zamieszkuje wody oceanów w tropikalnej strefie. Nie występuje w ogromnych odległościach od lądu, jak to ma miejsce w przypadku pozostałych gatunków. Największą liczbę tego gatunku można spotkać na Galapagos.

Tryb życia i zachowanie

Ptaki te są samotnikami i wędrowcami, wracającymi do stałych miejsc lęgowych. Lot jest szybki, aktywny.

Pożywienie

Podstawę ich pokarmu stanowią ryby i głowonogi.

Rozmnażanie

Gniazduje na wyspach oceanicznych w różnego rodzaju szczelinach skalnych. Samica składa jedno jajo, które wysiaduje z samcem na zmianę przez ponad miesiąc. Pisklęta są gniazdownikami. Pokarm dla swoich piskląt rodzice przynoszą w wolu.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki ptaków


Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?


© medianauka.pl, 2015-03-01, GAT-709
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.