Faetony

Faetony (Phaethontidae) to rodzina ptaków z rzędu faetonów. Rodzina ta liczy dziś 3 gatunki w 1 rodzaju Phaethon. W Polsce nie spotkamy żadnego z gatunków z tej rodziny ptaków.

Są to ptaki przypominające swoją budową ciała nieco mewy. Środkowe sterówki są bardzo wydłużone i zazwyczaj mocno wystają poza resztę ciała. Upierzenie białe. Przez oko biegnie ciemna pręga. Czarne plamy występują też na lotkach. Jeden z gatunków jest różowy. Odnóża są krótkie i usadowione lekko z tyłu, przez co ptaki te chodzą po lądzie bardzo nieporadnie. Skrzydła są ostro zakończone. Faetony mają duży grzebień na mostku oraz bardzo dobrze zbudowane mięśnie piersiowe. Dziób jest czerwony lub żółty, lekko zagięty w dół, ostro zakończony. Jego krawędzie są piłkowane.

Występowanie i środowisko

To ptaki oceaniczne, żyjące w strefie tropikalnej. Poza okresem lęgowym unikają stałego lądu. Można je więc spotkać na otwartym morzu pojedynczo lub parami, rzadziej w niewielkich grupach. Ich rozmieszczenie odpowiada zwykle pasatom na Oceanie Spokojnym i Indyjskim.

Poniższa tabela zawiera dane na temat występowania opisanych tu gatunków z tej rodziny na różnych kontynentach. Jeżeli jeden gatunek występuje na kilku kontynentach, to jest ujęty we wszystkich tych miejscach.

KontynentLiczba gatunków
Europa0
Azja3
Afryka3
Ameryka Północna2
Ameryka Południowa2
Australia2
Antarktyda0

Tryb życia i zachowanie

Ptaki te nieustannie machają skrzydłami. Ich lot jest szybki. Potrafią nurkować za zdobyczą. Ptaki te są samotnikami i wędrowcami, wracającymi do stałych miejsc lęgowych.

Rozmnażanie

Ptaki te łączą się zazwyczaj w stałe pary. Gniazdują w małych koloniach na wyspach oceanicznych w różnego rodzaju szczelinach skalnych. Odbywają zbiorowe toki w powietrzu. Częsta jest rywalizacja między ptakami w miejscu gniazdowania. Samica składa jedno jajo. Jajo wysiadują samiec i samica, zmieniając się co kilka dni. Okres wysiadywania trwa do 45 dni. Pisklęta są gniazdownikami. Gniazdo opuszczają po 11-15 tygodniach. Pokarm dla swoich piskląt rodzice przynoszą w wolu. Do rozrodu przystępują po 2-5 latach życia.

Pożywienie

Zjadają małe ryby i głowonogi.

Ochrona i zagrożenia

Nie są to ptaki zagrożone w jakikolwiek sposób wyginięciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Pióra faetonów mają świetne właściwości wodoodporne. Ptaki te mogą stale przebywać dzięki temu na otwartym morzu.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2015-02-28, RODZ-259
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-02Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.