Logo Media Nauka

FacebookKrępaczki

Krępaczki (Platysteiridae) to rodzina ptaków z rzędu wróblowych, która liczy 31 gatunków. Krępaczki w Polsce nie występują. Czasem ptaki z tej rodziny klasyfikuje się w obrębie rodziny wang.

Wygląd

Upierzenie często ciemne z wierzchu i jasne od spodu. Nad okiem nierzadko jaskrawa plama.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Krępaczek rubinobrewyKrępaczek rubinobrewy

Platysteira cyanea

Krępaczek rubinobrewy (Platysteira cyanea) to gatunek ptaka z rodziny krępaczków. Ma ciemne upierzenie z wierzchu i białe od spodu. Najbardziej charakterystyczną cechą jest jaskrawoczerwona brew.

Inne gatunki

 • Krępnik rdzawoskrzydły (Batis capensis)
 • Krępnik zmienny (Batis dimorpha)
 • Krępnik żałobny (Batis diops)
 • Krępnik rdzawopierśny (Batis fratrum)
 • Krępnik czarnogrzbiety (Batis ituriensis)
 • Krępnik puszysty (Batis margaritae)
 • Krępnik gaboński (Batis minima)
 • Krępnik ciemnogłowy (Batis minor)
 • Krępnik białogardły (Batis minulla)
 • Krępnik krótkosterny (Batis mixta)
 • Krępnik czarnopierśny (Batis molitor)
 • Krępnik przepasany (Batis occultus)
 • Krępnik akacjowy (Batis orientalis)
 • Krępnik malutki (Batis perkeo)
 • Krępnik wyspowy (Batis poensis)
 • Krępnik szaroboczny (Batis pririt)
 • Krępnik uwieńczony (Batis senegalensis)
 • Krępnik czarnowstęgi (Batis soror)
 • Krępak duży (Bias flammulatus)
 • Krępak czubaty (Bias musicus)
 • Krępaczek białoczelny (Platysteira albifrons)
 • Krępaczek modrooki (Platysteira blissetti)
 • Krępaczek białoszyi (Platysteira castanea)
 • Krępaczek czarnogardły (Platysteira chalybea)
 • Krępaczek złotobrzuchy (Platysteira concreta)
 • Krępaczek lśniący (Platysteira jamesoni)
 • Krępaczek obrożny (Platysteira laticincta)
 • Krępaczek białogardły (Platysteira peltata)
 • Krępaczek białorzytny (Platysteira tonsa)
 • Krępak madagaskarski (Pseudobias wardi)

Występowanie i środowisko

Krępaczki to ptaki występujące w Afryce. Zamieszkują głównie lasy.

Tryb życia i zachowanie

Najczęściej przebywają w parach lub niewielkich grupach rodzinnych.

Pożywienie

Polują na owady, które zwykle łapią w locie.
© medianauka.pl, 2019-01-13, RODZ-1327Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.