Piotroszowate

Piotroszowate, paszczakowate (Zeidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu piotroszokształtnych, do której zaliczamy 14 gatunków w 7 rodzajach.

Ciało silnie bocznie spłaszczone, często wysokie. Otwór gębowy jest wysuwany. Oczy duże. Pierwsza połowa płetwy grzbietowej pełna kolców. Łuski drobne. Ubarwienie różnorodne, zależne od gatunku.

Występowanie i środowisko

Atlantyk, Pacyfik, Ocean Indyjski (także Morze Śródziemne).

Rozmnażanie

Zapłodnienie jest najczęściej zewnętrzne. Rodzice nie opiekują się potomstwem.

Pożywienie

Ryby, bezkręgowce (także strzykwy).


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-06-20, RODZ-1006Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.