Rozdymkowate

Rozdymkowate (Tetraodontidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu rozdymkokształtnych, do której zaliczamy 176 gatunków w 27 rodzajach.

Ryby te mają szczęki na kształt dzioba. Szczęki te są złożone z czterech części. Większość gatunków ma małe rozmiary. Większość gatunków jest mało ubarwiona, czasem pojawiają się skomplikowane wzory na ciele. Ciało ma kulisty kształt, lekko wydłużony.

Występowanie i środowisko

Gatunki tej rodziny można spotkać w strefie tropikalnej i umiarkowanej mórz. Zamieszkują rafy koralowe, podwodne łąki morskich raf, ujścia rzek. Niektóre gatunki żyją w głębinach (poniżej 100 m). Tylko kilka gatunków zamieszkuje wody słodkie.

Tryb życia i zachowanie

W chwili zagrożenia ryby te zmieniają kształt, zwiększając rozmiary ciała. Przekształcone łuski na ciele po rozdęciu ciała powodują, że ryba staje się kolczastym tworem, trudnym do połknięcia przez napastnika.

Morfologia i anatomia

W budowie anatomicznej nie występuje miednica, żebra i kolce płetwy grzbietowej.

Rozmnażanie

Wiele gatunków odbywa tarło grupowo na płyciznach.

Pożywienie

Zjadają bezkręgowce, ryby, roślinność.

Ochrona i zagrożenia

Mimo zagrożenia zatruciem, wiele gatunków serwuje się w restauracjach.

Ciekawostki

Niektóre rozdymki, szczególnie gatunki pochodzące z Indo-Pacyfiku, są bardzo trujące. Narządy wewnętrzne tych ryb, czasem skóra lub krew zawierają tetrodotoksynę, jedną z najgroźniejszych dla człowieka neurotoksyn. Każdego roku z powodu zatrucia ginie wiele ludzi. Niektóre gatunki potrafią nawet wydzielać toksynę do otaczającej ją wody.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2016-06-21, RODZ-951©® Media Nauka 2008-2023 r.