Sekretarz

Sekretarz (Sagittarius serpentarius) to jedyny przedstawiciel rodziny sekretarzy. Przypomina połączenie żurawia z ptakiem drapieżnym. Ma długie nogi w kolorze różowym, do połowy opierzone na czarno. Charakterystyczne są długie pióra na karku w kolorze czarnym, które przypominają XIX-wieczne pióra do pisania. Stąd wywodzi się nazwa ptaka. Środkowe dwie sterówki są silnie wydłużone, a w locie sięgają daleko poza wyciągnięte prosto nogi. Upierzenie jasnoszare i czarne na końcach skrzydeł i ogona. Dziób charakterystyczny dla drapieżnych. Wokół oka występuje naga skóra. Ubarwienie samca i samicy jest takie samo.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Sekretarz (Sagittarius serpentarius)

© JAG IMAGES - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Zamieszkuje Afrykę na południe od Sahary. Można go spotkać na trawiastych równinach i stepach z gęstą roślinnością. W niektórych rejonach żyje na terenach rolniczych.

Tryb życia i zachowanie

Większość czasu sekretarz spędza na ziemi w poszukiwaniu pokarmu. Ptaki te, szczególnie młode, lubią ścigać się pieszo z uniesionymi skrzydłami. Wyścig często kończy się kopaniem i skakaniem na siebie.

Ptak ten poluje na ziemi, krocząc w szybkim tempie, bo około 3 km/h, przez sawannę. Ofiary pokonuje stopami lub dziobem.

Cechuje je silny terytorializm. Jest zwykle osiadły. Na niektórych terenach prowadzi koczowniczy tryb życia. Nocuje na szczycie drzewa lub w gnieździe.

Poluje w grupach rodzinnych.

Jest dobrym lotnikiem. Wykorzystuje (jak bocian) wznoszące prądy powietrzne. Szybuje więc wysoko z wyciągniętą szyją i nogami. Potrafi wykonywać w powietrzu skomplikowane ewolucje.

Wydaje odgłos krakania oraz różnego rodzaju okrzyki.

Pożywienie

Poluje na płazy, gady (w tym węże), ssaki, ptak, jaja i owady. Małe połyka w całości.

Rozmnażanie

Sekretarze łączą się w stałe pary. Gniazdo znajduje się najczęściej na szczycie drzew o płaskich koronach, nie zawsze wysoko nad ziemią. Samica składa 1-3 jaja w kolorze zielonym. Samica wysiaduje jaja przez 42-46 dni. Pisklęta pozostają w gnieździe przez następne 65-106 dni i opiekują się nimi samiec i samica. Nie wszystkie przeżywają, gdyż rodzicom jest trudno wyżywić wszystkie pisklęta. Młode na początku karmione są przez zwracanie zawartości wola. W wolu dostarczana jest także woda. W ciągu roku wyprowadza do 3 lęgów.

Ochrona i zagrożenia VU

Gatunek ten jest narażony na wymarcie. Ma status VU w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki ptaków

Nie posiadamy w naszej bazie innych gatunków zwierząt z tej samej rodziny.


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2015-03-04, GAT-714
©® Media Nauka 2008-2023 r.