Ślizgowate

Ślizgowate (Blenniidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu okoniokształtnych, do której zaliczamy około 350 gatunków w 53 rodzajach. W Polsce ryby z tej rodziny nie występują.

Nad oczami mają charakterystyczne czułki. Samiec jest na ogół większy od samicy. Ciało pokryte śluzem, bez łusek. Mają długą płetwę grzbietową i ogonową, brzuszne są szczątkowe. Płetwy piersiowe dobrze umięśnione.

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje na dnie przybrzeżnych mórz całego świata, kilka gatunków w wodach słodkich. W Bałtyku nie występują.

Tryb życia i zachowanie

To niespokojne i żarłoczne ryby.

Morfologia i anatomia

W szczęce znajdują się zęby. Długośc ciała od około 3 cm do maksymalnie 55 cm.

Rozmnażanie

Samica składa ikrę w postaci grudek do gniazda. Strzeże je samiec aż do wylęgu.

Pożywienie

To najczęściej ryby mięsożerne, ale także zjadające glony. Są tu także czyściciele.

Ochrona i zagrożenia

Ryby te nie są zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Wiele gatunków potrafi przez dłuższy czas wytrzymać poza wodą, na przykład podczas odpływu. Czasem same wychodzą na plażę. Pasą się wówczas na głazach pąklach.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Czy ryby śpią?
Ryby nie zamykają oczu. Czy zatem zapadają w sen? Jak ryby śpią? Kiedy i skąd wiadomo, że zapadły w sen?
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-03-02, RODZ-1178Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.