Topik

Topik, pająk wodny, wodnik (Argyroneta aquatica) to gatunek pająka z rodziny topikowatych. To nasz jedyny pająk spędzający życie pod wodą, choć oddycha powietrzem atmosferycznym.

Występowanie i środowisko PL

Topik występuje pospolicie w całym kraju w wodach stojących i wolno płynących z bogatą roślinnością. Zasięg występowania obejmuje Europę i Azję.

Tryb życia i zachowanie

Zimuje zwykle pod wodą w muszlach ślimaków. Pająk ten buduje co najmniej kilka dzwonów nurkowych o różnym przeznaczeniu. Są to dzwony linkowe (zamknięta konstrukcja do linienia), lęgowe, zimowiskowe, a także służące do polowania i zjadania zdobyczy.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 1,5 cm w przypadku samców i 7-8 mm w przypadku samic. Topik oddycha pod wodą dzięki umiejętności utrzymania na odwłoku bąbla powietrza. Pająk w tym celu wysuwa silnie owłosiony odwłok nad powierzchnię wody, wytwarza pajęczą nić. Wraz z pajęczyną wciąga powietrze, które tworzy bańkę, pod wodę. Pająk odnóżami zsuwa tę bańkę do wytworzonego wcześniej z oprzędu dzwonu nurkowego z powietrzem, w którym mieszka. W dzwonie pająk także zjada swoje ofiary.

Pożywienie

Topik poluje na larwy jętek, komarów, rozwielitki, ośliczki, małe kijanki, a nawet narybek!

Rozmnażanie

W okresie rozrodczym samiec buduje dzwon obok konstrukcji samicy. W pewnym momencie gniazda łączą się. Tutaj dochodzi do kopulacji i rozwoju jaj. Jajami opiekuje się samica.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Topiki można hodować bez trudu w akwarium.

Samica jest blisko dwa razy mniejsza niż samiec, co stanowi wyjątek w świecie pająków.


Pokrewne gatunki bezkręgowców


Rozwój pająków
Jakie strategie związane z rozwojem młodych występują u pająków? Czy przejawiają instynkt macierzyński? Czy karmią swoje młode?
Największe pająki w Polsce
Jakie pająki w Polsce są największe? Czy są groźne? Gdzie można je spotkać i jak często?
Tarantula
Tarantula to nazwa naprawdę dużego i najczęściej niebezpiecznego pająka. Gdzie go można spotkać?
Ile oczu ma pająk?
Czy wszystkie pająki mają tyle samo oczu i ile ich mają? Czy wszystkie ich oczy są takie same? Jak widzi pająk?


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa – Mały Słownik Zoologiczny Bezkręgowce, ISBN 83-214-0428-6, Wiedza Powszechna 1984
  • Alfred Brehm – Życie zwierząt - bezkręgowce, PWN 1968
  • Aleksander Rajski – Zoologia, ISBN 83-01-06181-2, PWN 1988

© medianauka.pl, 2020-10-28, GAT-1032
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.