Wykres funkcji wykładniczej

Teoria Wykres funkcji wykładniczej nosi nazwę krzywej wykładniczej. Krzywa wykładnicza ma różny kształt, w zależności od wartości argumentu funkcji.

Przykład Przykład

Narysuj wykres funkcji wykładniczej y=2^x, y=(\frac{1}{2})^x oraz y=1^x

Sporządzamy najpierw tabelkę zmienności wszystkich funkcji:

x-2-1012
y=2^x1/41/2124
y=(\frac{1}{2})^x4211/21/4
y=1^x11111

i szkicujemy wykresy:

wykres funkcji wykładniczej

Cechą charakterystyczną wykresu funkcji wykładniczej jest to, że zawsze przechodzi przez punkt (0,1).

WykresWykres funkcji


Poniższa symulacja ilustruje zachowanie się wykresu w zależności od wartości podstawy potęgi. Ustawienia można zmieniać za pomocą suwaka.


Funkcja w postaci y = ax, czyli y = 2x

a 2
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Wykres funkcji wykładniczej

zadanie-ikonka Zadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\frac{1}{2})^{x-5}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 11, matura 2017 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x) = ax. Punkt A = (1, 2) należy do tego wykresu funkcji.

Podstawa potęgi a jest równa:
A.
B.
C. -2
D. 2

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza jest to funkcja postaci y=a^x,\quad{a}>0,\quad{a}\in{R}

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2010-10-10, ART-384
Data aktualizacji artykułu: 2020-04-05Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.