Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - pole powierzchni kwadratu


Na kole o promieniu r=5 opisano kwadrat. Oblicz jego pole.


© Media Nauka 2008-2017 r.