Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - obliczyć pole kwadratu


Oblicz pole kwadratu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(3,0), B=(4,2), C=(2,3), D=(1,1).


© Media Nauka 2008-2017 r.