Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - pole kwadratu


Na obszarze w kształcie kwadratu o powierzchni 1 ha organizowany jest koncert. Przyjmuje się, że na dany obszar można wpuścić tyle ludzi, że na każdego przypada 1 m2 wolnej powierzchni. Jaki przychód z koncertu będą mieli organizatorzy, jeśli zostaną sprzedane wszystkie bilety, których cena wynosi 30 zł?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Jeden ha (hektar), to obszar o powierzchni 100 m x 100 m, czyli:

P=100m\cdot 100m=10000m^2

Ponieważ 1 m2 przypada na jednego człowieka, to na 10000 m2 zmieści się 100000 ludzi i tyle maksymalnie można sprzedać biletów. Przychód Zorganizatorów obliczymy mnożąc liczbę biletów przez jego cenę.

Z=100000\cdot 30\ zl=300000\ zl

ksiązki Odpowiedź

300 000 zł

© medianauka.pl, 2011-02-14, ZAD-1159


Polecamy koszyk

Krwawe morze
Krwawe morze

26.5 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.