logo

Zadanie - trapez


Długość jednej z podstaw trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej podstawy. Długość środkowej równoległej do podstaw jest równa 3. Obliczyć długości podstaw tego trapezu.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

trapez - zadanie

Środkowa trapezu jest to odcinek łączący środki ramion trapezu. Na rysunku oznaczono ją literka c. Środkowa trapezu jest równoległa do podstaw trapezu, a jej długość jest równa średniej arytmetycznej długości podstaw tego trapezu, czyli:

c=\frac{a+b}{2}=\frac{a+2a}{2}=\frac{3a}{2}\\ c=3\\ 3=\frac{3a}{2}/\cdot 2\\ 3a=6/:3\\ a=2\\ b=2a=4

© medianauka.pl, 2011-02-26, ZAD-1178

Zadania podobne

kulkaZadanie - trapez
W trapezie prostokątnym długość podstaw jest równa odpowiednio 3 i 6, a długość krótszego z ramion 2. Oblicz długość dłuższego ramienia trapezu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2014
Punkt C=(0,2) jest wierzchołkiem trapezu ABCD, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y=2x-4. Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD.

A. y=1/2x+2
B. y=-2x+2
C. y=-1/2x+2
D. y=2x+2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2014
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60° i ramieniu długości 2\sqrt(3) jest równa :

A. \sqrt{3}
B. 3
C. 2\sqrt(3)
D. 2

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Matematyka dla menedżerów
Kubek matematyka pi
50 idei, które powinieneś znać - Nauki ścisłe
Montessori - zabawa cyferkami - cyferki
Dziwna Matematyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.