Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - trapez


Długość jednej z podstaw trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej podstawy. Długość środkowej równoległej do podstaw jest równa 3. Obliczyć długości podstaw tego trapezu.


© Media Nauka 2008-2017 r.