Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - trapez


Długość jednej z podstaw trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej podstawy. Długość środkowej równoległej do podstaw jest równa 3. Obliczyć długości podstaw tego trapezu.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

trapez - zadanie

Środkowa trapezu jest to odcinek łączący środki ramion trapezu. Na rysunku oznaczono ją literka c. Środkowa trapezu jest równoległa do podstaw trapezu, a jej długość jest równa średniej arytmetycznej długości podstaw tego trapezu, czyli:

c=\frac{a+b}{2}=\frac{a+2a}{2}=\frac{3a}{2}\\ c=3\\ 3=\frac{3a}{2}/\cdot 2\\ 3a=6/:3\\ a=2\\ b=2a=4

© medianauka.pl, 2011-02-26, ZAD-1178

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.