Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - trapez


W trapezie prostokątnym długość podstaw jest równa odpowiednio 3 i 6, a długość krótszego z ramion 2. Oblicz długość dłuższego ramienia trapezu.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x^2=2^2+3^2\\ x=\sqrt{13}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

trapez - szkic

Zaczniemy od wyznaczenia długość y, którą obliczymy odejmując od długości dłuższej podstawy długość podstawy krótszej (spójrz na rysunek).

b=a+y\\ y=b-a\\ y=6-3\\y=3

Długość x ramienia trapezu obliczymy, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, które mówi że w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów przyprostokątnych. Mamy więc:

x^2=c^2+y^2\\ x^2=2^2+3^2\\ x^2=4+9\\ x^2=13\\ x=\sqrt{13}

ksiązki Odpowiedź

x=\sqrt{13}

© medianauka.pl, 2011-02-26, ZAD-1179

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.