Zadanie maturalne nr 16, matura 2014


Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60° i ramieniu długości 2\sqrt(3) jest równa :

A. \sqrt{3}
B. 3
C. 2\sqrt(3)
D. 2

ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic:

szkic do zadania 16, matura 2014

Obliczmy sinus danego kąta:

\sin{60^o}=\frac{h}{l}\\\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{h}{2\sqrt{3}}\\ 2h=\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}\\2h=6/:2\\h=3

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3439

Zadania podobne

kulkaZadanie - trapez
Długość jednej z podstaw trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej podstawy. Długość środkowej równoległej do podstaw jest równa 3. Obliczyć długości podstaw tego trapezu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - trapez
W trapezie prostokątnym długość podstaw jest równa odpowiednio 3 i 6, a długość krótszego z ramion 2. Oblicz długość dłuższego ramienia trapezu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2014
Punkt C=(0,2) jest wierzchołkiem trapezu ABCD, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y=2x-4. Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD.

A. y=1/2x+2
B. y=-2x+2
C. y=-1/2x+2
D. y=2x+2

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - Lollypop
Krótka historia wielkich umysłów
Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki 3D
Montessori - zabawa cyferkami - cyferki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.