Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - symetria osiowa


Znaleźć obraz kwadratu w symetrii osiowej względem prostej przechodzącej przez środki dwóch sąsiadujących boków tego kwadratu.


© Media Nauka 2008-2017 r.