Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - symetria osiowa


Znaleźć obraz trójkąta prostokątnego w symetrii osiowej względem prostej przechodzącej przez tylko jeden z wierzchołków trójkąta równoległej do przyprostokątnej tego trójkąta.


© Media Nauka 2008-2017 r.