Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - symetria osiowa analitycznie


Znaleźć obraz trójkąta ABC, gdzie A=(-2,3), B=(2,4), C=(2,-2) w symetrii osiowej względem osi OX i OY.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W symetrii osiowej względem osi OY obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x'=-x \\ y'=y

Zatem mając punkt P=(x,y), otrzymujemy obraz P'=(-x,y). Mamy więc:

A=(-2,3),\ A'=(2,3)\\ B=(2,4),\ B'=(-2,4)\\ C=(2,-2),\ C'=(-2,-2)

W symetrii osiowej względem osi OX obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x'=x \\ y'=-y

Zatem mając punkt P=(x,y), otrzymujemy obraz P'=(x,-y). Mamy więc:

A=(-2,3),\ A'=(-2,-3)\\ B=(2,4),\ B'=(2,-4)\\ C=(2,-2),\ C'=(2,2)

© medianauka.pl, 2011-03-18, ZAD-1236


Polecamy koszykLogika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.