Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - mediana


Dany jest zestaw liczb:
a) 100,55,1,1000,2,333,4,55,2000.
b) 0,1,5,11,-4,9,1,-5.
Wyznaczyć medianę tego zestawu.


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Mediana (wartość środkowa) dotyczy zestawu niemalejących danych statystycznych (liczb rzeczywistych). Musimy najpierw uporządkować zbiór liczb od najmniejszej do największej: 1,2,4,55,55,100,333,1000,2000

Oznaczamy odpowiednio kolejne liczby zbioru w następujący sposób:
x1=1, x2=2, x3=4, x5=55,x6=55, x7=100, x8=333, x8=1000, x9=2000

Mamy zestaw dziewięciu liczb, czyli n=9

Korzystamy ze wzoru na medianę:

M=\begin{cases}x_{\frac{n+1}{2}}\ - \ dla\ n \ nieparzystego \\ \frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1})\ - \ dla \ n \ parzystego \end{cases}

Ponieważ n jest liczbą nieparzystą korzystamy z pierwszego wzoru przy wyznaczaniu mediany zestawu liczb.

M=x_{\frac{n+1}{2}}=x_{\frac{9+1}{2}}=x_{5}=55

ksiązki Odpowiedź

M=55

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Mediana dotyczy zestawu niemalejących liczb rzeczywistych. Musimy więc uporządkować zbiór liczb od najmniejszej do największej: -5,-4,0,1,1,5,9,11

Oznaczamy odpowiednio kolejne liczby zbioru w następujący sposób:
x1=-5, x2=-4, x3=0, x5=1,x6=1, x7=5, x8=9, x8=11

Mamy zestaw ośmiu liczb, czyli n=8

Korzystamy ze wzoru na medianę:

M=\begin{cases}x_{\frac{n+1}{2}}\ - \ dla\ n \ nieparzystego \\ \frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1})\ - \ dla \ n \ parzystego \end{cases}

Ponieważ n jest liczbą parzystą korzystamy z drugiego wzoru przy wyznaczaniu mediany zestawu liczb.

M=\frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1})=\frac{1}{2}(x_{\frac{8}{2}}+x_{\frac{8}{2}+1})=\\ =\frac{1}{2}(x_4+x_5)=\frac{1}{2}(1+1)=1

ksiązki Odpowiedź

M=1

© medianauka.pl, 2011-09-02, ZAD-1427


Polecamy koszykLogika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.