Zadanie - procenty, zadanie z treścią


Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Podstawowa trudność w tym zadaniu polega na właściwym określeniu co stanowi czego część. Dla ułatwienia warto zapisać wszystkie dane:

Dane:

Łatwo możemy obliczyć jaka jest pozostała właścicielowi powierzchnia biurowa Ppb:

P_pb=P_c-P_{sb}-P_w=4000m^2-2800m^2-450m^2=750m^2

Jak podzielić część wspólną? Oczywiście wskaźnikiem, który powie nam jaki jest udział sprzedającego, a jaki kupującego. Nadal jednak nie wiemy jaka powierzchnia przypada na każdego z nich, bo nie wiemy jak podzielić część wspólną.

Musimy się odnieść do powierzchni biurowej całkowitej Pcb, którą łatwo obliczymy odejmując od powierzchni całkowitej netto powierzchnię wspólną:

P_{cb}=P_c-P_w=4000m^2-450m^2=3550m^2

Obliczamy k-procent udziału w powierzchni biurowej kupującego:

k=\frac{2800m^2}{3550m^2}\cdot 100%=78,87%

Obliczamy s-procent udziału w powierzchni biurowej sprzedającego:

s=\frac{750m^2}{3550m^2}\cdot 100%=21,13%

Następnie wyznaczonymi wskaźnikami dzielimy powierzchnię wspólną:

Dla kupującego Pw1:

P_{w1}=450m^2\cdot 78,87%=354,92m^2

Dla sprzedającego Pw2:

P_{w2}=450m^2\cdot 21,13%=95,08 m^2

Zatem całkowita powierzchnia kupującego jest równa sumie nabywanej powierzchni biurowej i wyliczonej części powierzchni wspólnej:

X=P_{sb}+P_{w1}=2800m^2+354,92m^2=3154,92 m^2

Sprawdźmy jeszcze dla pewności, jaki procent ta powierzchnia stanowi w stosunku do powierzchni całkowitej brutto:

k=\frac{3154,92m^2}{4000m^2}\cdot 100%=78,87%

A więc się wszystko zgadza (otrzymaliśmy ten sam odsetek). Mamy więc już odpowiedź:

ksiązki Odpowiedź

Do umowy należy wpisać udział kupującego równy 78,87% = 7887/10000. Powierzchnia jaką nabywa kupujący jest równa 3154,92 m2

© medianauka.pl, 2011-10-18, ZAD-1498

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczanie procentu danej liczby
Oblicz:
a) 23% z 23, b) 0,1% z 0,01, c)5% z 1/5, d) 16% z 5/12, e) 7,2% z 2,7, f) 1% z 5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Populacja zająca na danym obszarze liczyła 200 osobników. W ciągu roku wzrosła o 12 %. Jaka jest liczebność populacji zająca po roku czasu?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Buty kosztowały 122 zł. Sprzedawca obniżył cenę o 3%. Ile kosztowały buty po obniżce?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jacek włożył do banku 50 zł na miesięczną odnawialną lokatę o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile odsetek Jacek otrzyma po 3 miesiącach?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Ania pożyczyła od koleżanki 150 zł na 3%. Ile musi oddać pieniędzy?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Po pięcioprocentowej obniżce ceny książki Jacek zapłacił za nią 24,70 zł. Ile książka kosztowała przed obniżką?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Pan Kowalski włożył pewną kwotę pieniędzy na miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku w wysokości 5%. Po miesiącu otrzymał 50 zł odsetek. Jaką kwotą dysponował pan Kowalski?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe
2,5 stanowi 2% pewnej liczby. Jaka to liczba?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia peocentowe
Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35zł. O ile procent obniżono cenę książki?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2016 (poziom podstawowy)
Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:

A. c=1,5a
B. c=1,6a
C. c=0,8a
D. c=0,16a


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom podstawowy)
Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A. 1000\cdot (1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})
B. 1000\cdot (1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})
C. 1000\cdot (1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})
D. 1000\cdot (1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2014
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to

A. c=60
B. c=52
C. c=48
D. c=39

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Kalkulatory maukowe
Montessori - zabawa cyferkami - cyferki
Kolorowe skarpetki 3D
laboratorium w szufladzie Matematyka
Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.