Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - procenty, zadanie z treścią


Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Podstawowa trudność w tym zadaniu polega na właściwym określeniu co stanowi czego część. Dla ułatwienia warto zapisać wszystkie dane:

Dane:

  • Powierzchnia całkowita netto budynku Pc= 4000 m2
  • Powierzchnia biurowa na sprzedaż Psb=2800 m2
  • Powierzchnia części wspólnej (ruchu i pomocnicza) Pw=450 m2

Łatwo możemy obliczyć jaka jest pozostała właścicielowi powierzchnia biurowa Ppb:

P_pb=P_c-P_{sb}-P_w=4000m^2-2800m^2-450m^2=750m^2

Jak podzielić część wspólną? Oczywiście wskaźnikiem, który powie nam jaki jest udział sprzedającego, a jaki kupującego. Nadal jednak nie wiemy jaka powierzchnia przypada na każdego z nich, bo nie wiemy jak podzielić część wspólną.

Musimy się odnieść do powierzchni biurowej całkowitej Pcb, którą łatwo obliczymy odejmując od powierzchni całkowitej netto powierzchnię wspólną:

P_{cb}=P_c-P_w=4000m^2-450m^2=3550m^2

Obliczamy k-procent udziału w powierzchni biurowej kupującego:

k=\frac{2800m^2}{3550m^2}\cdot 100%=78,87%

Obliczamy s-procent udziału w powierzchni biurowej sprzedającego:

s=\frac{750m^2}{3550m^2}\cdot 100%=21,13%

Następnie wyznaczonymi wskaźnikami dzielimy powierzchnię wspólną:

Dla kupującego Pw1:

P_{w1}=450m^2\cdot 78,87%=354,92m^2

Dla sprzedającego Pw2:

P_{w2}=450m^2\cdot 21,13%=95,08 m^2

Zatem całkowita powierzchnia kupującego jest równa sumie nabywanej powierzchni biurowej i wyliczonej części powierzchni wspólnej:

X=P_{sb}+P_{w1}=2800m^2+354,92m^2=3154,92 m^2

Sprawdźmy jeszcze dla pewności, jaki procent ta powierzchnia stanowi w stosunku do powierzchni całkowitej brutto:

k=\frac{3154,92m^2}{4000m^2}\cdot 100%=78,87%

A więc się wszystko zgadza (otrzymaliśmy ten sam odsetek). Mamy więc już odpowiedź:

ksiązki Odpowiedź

Do umowy należy wpisać udział kupującego równy 78,87% = 7887/10000. Powierzchnia jaką nabywa kupujący jest równa 3154,92 m2

© medianauka.pl, 2011-10-18, ZAD-1498

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.