Zadanie - procenty, zadanie z treścią


Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Podstawowa trudność w tym zadaniu polega na właściwym określeniu co stanowi czego część. Dla ułatwienia warto zapisać wszystkie dane:

Dane:

Łatwo możemy obliczyć jaka jest pozostała właścicielowi powierzchnia biurowa Ppb:

P_pb=P_c-P_{sb}-P_w=4000m^2-2800m^2-450m^2=750m^2

Jak podzielić część wspólną? Oczywiście wskaźnikiem, który powie nam jaki jest udział sprzedającego, a jaki kupującego. Nadal jednak nie wiemy jaka powierzchnia przypada na każdego z nich, bo nie wiemy jak podzielić część wspólną.

Musimy się odnieść do powierzchni biurowej całkowitej Pcb, którą łatwo obliczymy odejmując od powierzchni całkowitej netto powierzchnię wspólną:

P_{cb}=P_c-P_w=4000m^2-450m^2=3550m^2

Obliczamy k-procent udziału w powierzchni biurowej kupującego:

k=\frac{2800m^2}{3550m^2}\cdot 100%=78,87%

Obliczamy s-procent udziału w powierzchni biurowej sprzedającego:

s=\frac{750m^2}{3550m^2}\cdot 100%=21,13%

Następnie wyznaczonymi wskaźnikami dzielimy powierzchnię wspólną:

Dla kupującego Pw1:

P_{w1}=450m^2\cdot 78,87%=354,92m^2

Dla sprzedającego Pw2:

P_{w2}=450m^2\cdot 21,13%=95,08 m^2

Zatem całkowita powierzchnia kupującego jest równa sumie nabywanej powierzchni biurowej i wyliczonej części powierzchni wspólnej:

X=P_{sb}+P_{w1}=2800m^2+354,92m^2=3154,92 m^2

Sprawdźmy jeszcze dla pewności, jaki procent ta powierzchnia stanowi w stosunku do powierzchni całkowitej brutto:

k=\frac{3154,92m^2}{4000m^2}\cdot 100%=78,87%

A więc się wszystko zgadza (otrzymaliśmy ten sam odsetek). Mamy więc już odpowiedź:

ksiązki Odpowiedź

Do umowy należy wpisać udział kupującego równy 78,87% = 7887/10000. Powierzchnia jaką nabywa kupujący jest równa 3154,92 m2

© medianauka.pl, 2011-10-18, ZAD-1498

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczanie procentu danej liczby
Oblicz:
a) 23% z 23, b) 0,1% z 0,01, c)5% z 1/5, d) 16% z 5/12, e) 7,2% z 2,7, f) 1% z 5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Populacja zająca na danym obszarze liczyła 200 osobników. W ciągu roku wzrosła o 12 %. Jaka jest liczebność populacji zająca po roku czasu?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Buty kosztowały 122 zł. Sprzedawca obniżył cenę o 3%. Ile kosztowały buty po obniżce?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jacek włożył do banku 50 zł na miesięczną odnawialną lokatę o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile odsetek Jacek otrzyma po 3 miesiącach?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Ania pożyczyła od koleżanki 150 zł na 3%. Ile musi oddać pieniędzy?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Po pięcioprocentowej obniżce ceny książki Jacek zapłacił za nią 24,70 zł. Ile książka kosztowała przed obniżką?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Pan Kowalski włożył pewną kwotę pieniędzy na miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku w wysokości 5%. Po miesiącu otrzymał 50 zł odsetek. Jaką kwotą dysponował pan Kowalski?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe
2,5 stanowi 2% pewnej liczby. Jaka to liczba?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia peocentowe
Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35zł. O ile procent obniżono cenę książki?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2016 (poziom podstawowy)
Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:

A. c=1,5a
B. c=1,6a
C. c=0,8a
D. c=0,16a


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom podstawowy)
Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A. 1000\cdot (1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})
B. 1000\cdot (1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})
C. 1000\cdot (1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})
D. 1000\cdot (1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2014
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to

A. c=60
B. c=52
C. c=48
D. c=39

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2018

Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed tą obniżką rower ten kosztował

  1. 865,00 zł
  2. 850,15 zł
  3. 1000,00 zł
  4. 977,50 zł


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2019

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

A. 1%

B. 25%

C. 33%

D. 75%Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.