Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - obliczanie procentu danej liczby


Oblicz:
a) 23% z 23, b) 0,1% z 0,01, c)5% z 1/5, d) 16% z 5/12, e) 7,2% z 2,7, f) 1% z 5


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby obliczyć p% danej liczby a, wystarczy pomnożyć liczbę a przez ułamek p/100, czyli:

a) 23% \ z\ 23=\frac{23}{100}\cdot 23=\frac{529}{100}=5,29
b) 0,1% \ z\ 0,01=\frac{\frac{1}{10}}{100}\cdot \frac{1}{100}=\frac{1}{1000}\cdot \frac{1}{100}=\frac{1}{100000}=0,00001
c) 5% \ z\ \frac{1}{5}=\frac{\cancel{5}}{100}\cdot \frac{1}{\cancel{5}}=\frac{1}{100}=0,01
d) 16% \ z\ \frac{5}{12}=\frac{^4\cancel{16}}{_{20}\cancel{100}}\cdot \frac{\cancel{5}}{^3\cancel{12}}=\frac{\cancel{4}}{\cancel{20}_5}\cdot \frac{1}{3}=\frac{1}{15}=0,0(6)
e) 7,2% \ z\ 2,7=\frac{7,2}{100}\cdot 2,7=\frac{19,44}{100}=0,1944
f) 1% \ z\ 5=\frac{1}{100}\cdot 5=\frac{5}{100}=0,05

© medianauka.pl, 2010-03-23, ZAD-729


Polecamy koszyk


Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Populacja zająca na danym obszarze liczyła 200 osobników. W ciągu roku wzrosła o 12 %. Jaka jest liczebność populacji zająca po roku czasu?


kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Buty kosztowały 122 zł. Sprzedawca obniżył cenę o 3%. Ile kosztowały buty po obniżce?


kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jacek włożył do banku 50 zł na miesięczną odnawialną lokatę o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile odsetek Jacek otrzyma po 3 miesiącach?


kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Ania pożyczyła od koleżanki 150 zł na 3%. Ile musi oddać pieniędzy?


kulkaZadanie - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?


kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2016 (poziom podstawowy)
Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:

A. c=1,5a
B. c=1,6a
C. c=0,8a
D. c=0,16a


kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom podstawowy)
Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A. 1000\cdot (1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})
B. 1000\cdot (1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})
C. 1000\cdot (1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})
D. 1000\cdot (1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})


kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2014
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to

A. c=60
B. c=52
C. c=48
D. c=39Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.