Zadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią


Ania pożyczyła od koleżanki 150 zł na 3%. Ile musi oddać pieniędzy?


ksiązki Rozwiązanie zadania

W treści zadania nie podano informacji, że oprocentowanie dotyczy konkretnego okresu. Zakładamy więc, że odsetki dotyczą okresu, na jaki są pożyczone pieniądze. Musimy policzyć 3% od pożyczonej kwoty, czyli ze 150 zł.

Aby obliczyć p% danej liczby \(a\), wystarczy pomnożyć liczbę \(a\) przez ułamek \(p/100\), czyli:

\(150\ zł\cdot 3\%=\ ^3\cancel{150}\ zł\cdot \frac{3}{\cancel{100}_2}=4,5\ zł\)

Ania musi oddać pożyczoną kwotę oraz odsetki, czyli 154,50 zł:

ksiązki Odpowiedź

Ania musi oddać 154,50 zł

© medianauka.pl, 2010-03-24, ZAD-733

Zadania podobne

kulkaZadanie - zamiana procentu na liczbę

Wyrazić procent za pomocą liczby:

a) 5%, b) 3,5%, c)120%, d) 11%, e) 0%, f) 1/10%Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zamiana liczby na procent

Zamienić liczbę na procent:

a) 1, b) 1/10, c)1/20, d) 3, e) 1/3, f) 12,5Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie procentu danej liczby

Oblicz

a) 23% z 23, b) 0,1% z 0,01, c)5% z 1/5, d) 16% z 5/12, e) 7,2% z 2,7, f) 1% z 5Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Populacja zająca na danym obszarze liczyła 200 osobników. W ciągu roku wzrosła o 12%. Jaka jest liczebność populacji zająca po roku?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Buty kosztowały 122 zł. Sprzedawca obniżył cenę o 3%. Ile kosztowały buty po obniżce?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Jacek włożył do banku 50 zł na miesięczną odnawialną lokatę o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile odsetek Jacek otrzyma po 3 miesiącach?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Po pięcioprocentowej obniżce ceny książki Jacek zapłacił za nią 24,70 zł. Ile książka kosztowała przed obniżką?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Pan Kowalski włożył pewną kwotę pieniędzy na miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku w wysokości 5%. Po miesiącu otrzymał 50 zł odsetek. Jaką kwotą dysponował pan Kowalski?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe

2,5 stanowi 2% pewnej liczby. Jaka to liczba?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia peocentowe

Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35 zł. O ile procent obniżono cenę książki?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - procenty, zadanie z treścią

Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2016 (poziom podstawowy)

Liczby \(a\) i \(c\) są dodatnie. Liczba \(b\) stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby \(c\). Wynika stąd, że:

A. \(c=1,5a\)

B. \(c=1,6a\)

C. \(c=0,8a\)

D. \(c=0,16a\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom podstawowy)

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A. \(1000\cdot (1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})\)

B. \(1000\cdot (1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})\)

C. \(1000\cdot (1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})\)

D. \(1000\cdot (1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2014

Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to

A. c = 60

B. c = 52

C. c = 48

D. c = 39Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2017 (poziom podstawowy)

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050

B. 1782

C. 7425

D. 7128Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2018

Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed tą obniżką rower ten kosztował

  1. 865,00 zł
  2. 850,15 zł
  3. 1000,00 zł
  4. 977,50 zł


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2019

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

A. 1%

B. 25%

C. 33%

D. 75%Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2020

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o

A. 25%

B. 20%

C. 15%

D. 12%Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2021

Liczba \(78\) stanowi \(150%\) liczby \(c\). Wtedy liczba \(c\) jest równa

A. \(60\)

B. \(52\)

C. \(48\)

D. \(39\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2022

Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa

A. 98 732 zł

B. 97 200 zł

C. 95 266 zł

D. 94 478 złPokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.