Zadanie - zamiana procentu na liczbę


Wyrazić procent za pomocą liczby:
a) 5%, b) 3,5%, c)120%, d) 11%, e) 0%, f) 1/10 %

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby zamienić p% na liczbę, należy podzielić liczbę p przez 100 lub pomnożyć przez 1/100 (co na to samo wychodzi). Wystarczy więc pamiętać, że "%" oznacza liczbę 1/100

Mamy więc:
a) 5%=\frac{5}{100}=\frac{1}{20}=0,05
b) 3,5%=\frac{3,5}{100}=\frac{35}{1000}=\frac{7}{200}=0,035
c) 120%=\frac{120}{100}=1\frac{20}{100}=1\frac{1}{5}=1,2
d) 11%=\frac{11}{100}=0,11
e) 0%=\frac{0}{100}=0
f) \frac{1}{10}%=\frac{\frac{1}{10}}{100}=\frac{1}{1000}=0,001

© medianauka.pl, 2010-03-22, ZAD-727

Zadania podobne

kulkaZadanie - zamiana liczby na procent
Zamienić liczbę na procent:
a) 1, b) 1/10, c)1/20, d) 3, e) 1/3, f) 12,5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2016 (poziom podstawowy)
Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:

A. c=1,5a
B. c=1,6a
C. c=0,8a
D. c=0,16a


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2014
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to

A. c=60
B. c=52
C. c=48
D. c=39

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2017 (poziom podstawowy)
Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050
B. 1782
C. 7425
D. 7128


Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

50 idei, które powinieneś znać - Nauki ścisłe
Kalkulatory maukowe
BrainBox - Matematyka
Algebra
Matematyka olimpijska. Algebra i teoria liczb
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.