Zadanie - zamiana procentu na liczbę


Wyrazić procent za pomocą liczby:
a) 5%, b) 3,5%, c)120%, d) 11%, e) 0%, f) 1/10 %

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby zamienić p% na liczbę, należy podzielić liczbę p przez 100 lub pomnożyć przez 1/100 (co na to samo wychodzi). Wystarczy więc pamiętać, że "%" oznacza liczbę 1/100

Mamy więc:
a) 5%=\frac{5}{100}=\frac{1}{20}=0,05
b) 3,5%=\frac{3,5}{100}=\frac{35}{1000}=\frac{7}{200}=0,035
c) 120%=\frac{120}{100}=1\frac{20}{100}=1\frac{1}{5}=1,2
d) 11%=\frac{11}{100}=0,11
e) 0%=\frac{0}{100}=0
f) \frac{1}{10}%=\frac{\frac{1}{10}}{100}=\frac{1}{1000}=0,001

© medianauka.pl, 2010-03-22, ZAD-727

Zadania podobne

kulkaZadanie - zamiana liczby na procent
Zamienić liczbę na procent:
a) 1, b) 1/10, c)1/20, d) 3, e) 1/3, f) 12,5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2016 (poziom podstawowy)
Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:

A. c=1,5a
B. c=1,6a
C. c=0,8a
D. c=0,16a


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2014
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to

A. c=60
B. c=52
C. c=48
D. c=39

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2017 (poziom podstawowy)
Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050
B. 1782
C. 7425
D. 7128


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.