Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - obliczenia peocentowe


Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\frac{25}{\cancel{20}}\cdot \cancel{100}^5%=5\cdot 25%=125%

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

I sposób

Liczba b stanowi \frac{b}{a}\cdot 100% liczby a

Korzystamy z powyższego wzoru i obliczamy:

\frac{25}{\cancel{20}}\cdot \cancel{100}^5%=5\cdot 25%=125%

II sposób

Można też ułożyć równanie:

20\cdot x%=25\\ 20\cdot \frac{x}{100}=25/\cdot 100\\ 20x=2500/:20\\ x=125

ksiązki Odpowiedź

125% liczby 20 stanowi 25.

© medianauka.pl, 2010-03-27, ZAD-737


Polecamy koszyk

Magiczne kino
Magiczne kino

19.58 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.