Zadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią

Treść zadania:

Buty kosztowały 122 zł. Sprzedawca obniżył cenę o 3%. Ile kosztowały buty po obniżce?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Policzymy najpierw, o ile spadła cena butów. Musimy policzyć 3% ceny początkowej, czyli z liczby 122.

Aby obliczyć p% danej liczby a, wystarczy pomnożyć liczbę \(a\) przez ułamek \(\frac{p}{100}\), czyli:

\(3\% \ z\ 122 = \frac{3}{100}\cdot 122=\frac{366}{100}=3,66\)

Zatem cenę obniżono o 3,66 zł. Ponieważ początkowo buty kosztowały 122 zł, więc

\(x=122-3,66=118,34\)

ksiązki Odpowiedź

Po obniżce ceny buty kosztowały 118,34 zł

© medianauka.pl, 2010-03-23, ZAD-731

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wyrazić procent za pomocą liczby:

a) 5%, b) 3,5%, c)120%, d) 11%, e) 0%, f) 1/10%

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Zamienić liczbę na procent:

a) 1, b) 1/10, c)1/20, d) 3, e) 1/3, f) 12,5

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Oblicz

a) 23% z 23, b) 0,1% z 0,01, c)5% z 1/5, d) 16% z 5/12, e) 7,2% z 2,7, f) 1% z 5

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Populacja zająca na danym obszarze liczyła 200 osobników. W ciągu roku wzrosła o 12%. Jaka jest liczebność populacji zająca po roku?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Jacek włożył do banku 50 zł na miesięczną odnawialną lokatę o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile odsetek Jacek otrzyma po 3 miesiącach?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Ania pożyczyła od koleżanki 150 zł na 3%. Ile musi oddać pieniędzy?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Po pięcioprocentowej obniżce ceny książki Jacek zapłacił za nią 24,70 zł. Ile książka kosztowała przed obniżką?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 8.

Pan Kowalski włożył pewną kwotę pieniędzy na miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku w wysokości 5%. Po miesiącu otrzymał 50 zł odsetek. Jaką kwotą dysponował pan Kowalski?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 9.

2,5 stanowi 2% pewnej liczby. Jaka to liczba?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 10.

Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 11.

Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35 zł. O ile procent obniżono cenę książki?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 12.

Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 13.

Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 14 — maturalne.

Liczby \(a\) i \(c\) są dodatnie. Liczba \(b\) stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby \(c\). Wynika stąd, że:

A. \(c=1,5a\)

B. \(c=1,6a\)

C. \(c=0,8a\)

D. \(c=0,16a\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 15 — maturalne.

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A. \(1000\cdot (1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})\)

B. \(1000\cdot (1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})\)

C. \(1000\cdot (1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100})\)

D. \(1000\cdot (1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100})\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 16 — maturalne.

Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to

A. c = 60

B. c = 52

C. c = 48

D. c = 39

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 17 — maturalne.

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050

B. 1782

C. 7425

D. 7128

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 18 — maturalne.

Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed tą obniżką rower ten kosztował

  1. 865,00 zł
  2. 850,15 zł
  3. 1000,00 zł
  4. 977,50 zł

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 19 — maturalne.

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

A. 1%

B. 25%

C. 33%

D. 75%

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 20 — maturalne.

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o

A. 25%

B. 20%

C. 15%

D. 12%

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 21 — maturalne.

Liczba \(78\) stanowi \(150%\) liczby \(c\). Wtedy liczba \(c\) jest równa

A. \(60\)

B. \(52\)

C. \(48\)

D. \(39\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 22 — maturalne.

Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa

A. 98 732 zł

B. 97 200 zł

C. 95 266 zł

D. 94 478 zł

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.